Tiết 8 trang 64 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Em hãy tả người bạn thân của em ở…

Em hãy tả người bạn thân của em ở trường.. Tiết 8 trang 64 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Ôn tập giữa học kì 2 Tập làm văn Em hãy tả người bạn thân của em ở trường. (Lập dàn ý chi tiết) …………………………………… …………………………………… ……………………………………   TRẢ LỜI: Em … Đọc tiếpTiết 8 trang 64 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Em hãy tả người bạn thân của em ở…

Tiết 7 trang 63 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Đọc bài văn trong sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang 103, 104. Dựa…

Đọc bài văn trong sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang 103, 104. Dựa vào nội dung bài đọc, đánh dấu X vào □ trước ý trả lời đúng . Tiết 7 trang 63 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Ôn tập giữa học kì 2 Đọc bài văn trong sách … Đọc tiếpTiết 7 trang 63 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Đọc bài văn trong sách Tiếng Việt 5, tập hai, trang 103, 104. Dựa…

Tiết 6 trang 62 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để liên kết các câu trong…

Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để liên kết các câu trong những đoạn văn sau . Tiết 6 trang 62 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Ôn tập giữa học kì 2 Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để liên kết các câu trong những đoạn … Đọc tiếpTiết 6 trang 62 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Điền từ ngữ thích hợp vào chỗ trống để liên kết các câu trong…

Tiết 5 trang 62 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 câu tả ngoại hình của một cụ già…

Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 câu tả ngoại hình của một cụ già mà em biết.. Tiết 5 trang 62 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Ôn tập giữa học kì 2 Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 câu tả ngoại hình của một cụ già mà em … Đọc tiếpTiết 5 trang 62 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Viết một đoạn văn ngắn khoảng 5 câu tả ngoại hình của một cụ già…

Tiết 4 trang 61 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Ghi lại tên các bài tập đọc là bài văn miêu tả em đã học từ tuần…

1.Ghi lại tên các bài tập đọc là bài văn miêu tả em đã học từ tuần 19 đến tuần 27 : . Tiết 4 trang 61 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Ôn tập giữa học kì 2 1. Ghi lại tên các bài tập đọc là bài văn miêu tả … Đọc tiếpTiết 4 trang 61 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Ghi lại tên các bài tập đọc là bài văn miêu tả em đã học từ tuần…

Tiết 3 trang 60 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Đọc bài văn sau và thực hiện các yêu cầu ở…

Đọc bài văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới.. Tiết 3 trang 60 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Ôn tập giữa học kì 2 Đọc bài văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới. Tình quê hương (1)Làng quê tôi đã khuất hẳn nhưng tôi … Đọc tiếpTiết 3 trang 60 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Đọc bài văn sau và thực hiện các yêu cầu ở…

Tiết 2 trang 59 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng hồ (Tiếng Việt 5, tập hai)…

Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng hồ (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 9), em hãy viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép . Tiết 2 trang 59 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Ôn tập giữa học kì 2 Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng … Đọc tiếpTiết 2 trang 59 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng hồ (Tiếng Việt 5, tập hai)…

Tiết 1 trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Tìm thêm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau…

Tìm thêm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau . Tiết 1 trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Ôn tập giữa học kì 2 Tìm thêm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau : Các kiểu cấu tạo câu Ví dụ a) Câu đơn – Từ ngày … Đọc tiếpTiết 1 trang 58 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: Tìm thêm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau…