Ôn giữa học kì 2 – Tiết 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Tìm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau :…

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 – Ôn giữa học kì II – Tiết 1. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Tìm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau : Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Tìm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau : … Đọc tiếpÔn giữa học kì 2 – Tiết 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Tìm ví dụ điền vào bảng tổng kết sau :…

Ôn giữa học kì 2 – Tiết 3 trang 101 sgk Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Đọc bài văn sau và trả lời câu…

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 – Ôn giữa học kì II – Tiết 3 trang 101 sgk Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi: 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Đọc … Đọc tiếpÔn giữa học kì 2 – Tiết 3 trang 101 sgk Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Đọc bài văn sau và trả lời câu…

Ôn giữa học kì 2 – Tiết 2, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng hồ, em hãy viết tiếp một vế…

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 – Ôn giữa học kì II – Tiết 2. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng hồ, em hãy viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép: Ôn luyện tập đọc và học thuộc … Đọc tiếpÔn giữa học kì 2 – Tiết 2, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Dựa theo câu chuyện Chiếc đồng hồ, em hãy viết tiếp một vế…

Ôn giữa học kì 2 – Tiết 5, 1. Nghe – viết 2. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả ngoại hình của một cụ già mà em biết….

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 – Ôn giữa học kì II – Tiết 5. 1. Nghe – viết 2. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả ngoại hình của một cụ già mà em biết. 1. Nghe – viết: Bà cụ bán hàng nước chè Gốc bàng to quá, có những … Đọc tiếpÔn giữa học kì 2 – Tiết 5, 1. Nghe – viết 2. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả ngoại hình của một cụ già mà em biết….

Ôn giữa học kì 2 – Tiết 4, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2.Kể tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 9 tuần…

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 – Ôn giữa học kì II – Tiết 4. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2.Kể tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 9 tuần vừa qua. 1.    Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2.    Kể … Đọc tiếpÔn giữa học kì 2 – Tiết 4, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2.Kể tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học trong 9 tuần…

Ôn giữa học kì 2 – Tiết 6, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Tìm từ ngữ thích hợp với mỗi ô trống để liên kết các câu…

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 – Ôn giữa học kì II – Tiết 6. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Tìm từ ngữ thích hợp với mỗi ô trống để liên kết các câu trong những đoạn văn sau 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. … Đọc tiếpÔn giữa học kì 2 – Tiết 6, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Tìm từ ngữ thích hợp với mỗi ô trống để liên kết các câu…

Ôn giữa học kì 2 – Tiết 8, Em hãy tả người bạn thân của em ở trường….

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 – Ôn giữa học kì II – Tiết 8. Em hãy tả người bạn thân của em ở trường. Tập làm văn Em hãy tả người bạn thân của em ở trường. Gợi ý: Bài tham khảo Cũng như các bạn, em được học dưới ngôi trường … Đọc tiếpÔn giữa học kì 2 – Tiết 8, Em hãy tả người bạn thân của em ở trường….

Ôn giữa học kì 2 – Tiết 7, 1. Nên chọn tên nào đặt cho bài văn trên ? 2. Tác giả cảm nhận mùa thu bằng những giác quan nào ?…

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 – Ôn giữa học kì II – Tiết 7. 1. Nên chọn tên nào đặt cho bài văn trên ? 2. Tác giả cảm nhận mùa thu bằng những giác quan nào ? Câu hỏi: 1. Nên chọn tên nào đặt cho bài văn trên ? a)    … Đọc tiếpÔn giữa học kì 2 – Tiết 7, 1. Nên chọn tên nào đặt cho bài văn trên ? 2. Tác giả cảm nhận mùa thu bằng những giác quan nào ?…