Tiết 3 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” Đánh dấu X vào ô trống trước…

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 2 – Tiết 3 ôn tập giữa học kì II tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” Đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng.Câu 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được … Đọc tiếpTiết 3 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” Đánh dấu X vào ô trống trước…

Tiết 3 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” Đánh dấu X vào ô trống trước…

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 2 – Tiết 3 ôn tập giữa học kì II tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” Đánh dấu X vào ô trống trước ý trả lời đúng.Câu 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được … Đọc tiếpTiết 3 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu?” Đánh dấu X vào ô trống trước…

Tiết 1 ôn tập giữa học kì 2 Tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận của mỗi câu dưới đây trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” Đánh dấu X…

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 2 – Tiết 1 ôn tập giữa học kì II Tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Tìm bộ phận của mỗi câu dưới đây trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” Đánh dấu X vào ồ trống trước ý trả lời đúng. Câu 2. Đặt câu hỏi … Đọc tiếpTiết 1 ôn tập giữa học kì 2 Tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận của mỗi câu dưới đây trả lời cho câu hỏi “Khi nào?” Đánh dấu X…

Tiết 4 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 2 tập 2, Viết đoạn văn ngắn 3-4 câu về một loài chim hoặc gia cầm gà vịt ngỗng mà em biết….

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 2 – Tiết 4 ôn tập giữa học kì II tiếng việt 2 tập 2. Viết đoạn văn ngắn 3-4 câu về một loài chim hoặc gia cầm gà vịt ngỗng mà em biết. Viết đoạn văn ngắn 3-4 câu về một loài chim hoặc gia cầm gà … Đọc tiếpTiết 4 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 2 tập 2, Viết đoạn văn ngắn 3-4 câu về một loài chim hoặc gia cầm gà vịt ngỗng mà em biết….

Tiết 6 Ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 2 tập 2, Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó vào bảng sau….

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 2 – Tiết 6 Ôn tập giữa học kì II tiếng việt 2 tập 2. Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó vào bảng sau. Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó … Đọc tiếpTiết 6 Ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 2 tập 2, Điền từ chỉ loài thú và từ chỉ hoạt động hoặc đặc điểm của nó vào bảng sau….

Tiết 5 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi: “như thế nào?”. Đánh dấu X vào chồ trống …

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 2 – Tiết 5 ôn tập giữa học kì II tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi: “như thế nào?”. Đánh dấu X vào chồ trống trước ý trả lời đúng.Câu 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu … Đọc tiếpTiết 5 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi: “như thế nào?”. Đánh dấu X vào chồ trống …

Tiết 7 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao?”.Câu 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận…

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 2 – Tiết 7 ôn tập giữa học kì II tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao?”.Câu 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm.Câu 3. Viết lời đáp của em trong mỗi trường … Đọc tiếpTiết 7 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Vì sao?”.Câu 2. Đặt câu hỏi cho bộ phận…

Tiết 9 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Cá rô có màu sắc như thế nào?Câu 2. Mùa đông cá rô ẩn náu ở đâu?Câu 3. Đàn cá…

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 2 – Tiết 9 ôn tập giữa học kì II tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Cá rô có màu sắc như thế nào?Câu 2. Mùa đông cá rô ẩn náu ở đâu?Câu 3. Đàn cá rô lội nước mưa tạo ra tiếng động như thế nào?Câu … Đọc tiếpTiết 9 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Cá rô có màu sắc như thế nào?Câu 2. Mùa đông cá rô ẩn náu ở đâu?Câu 3. Đàn cá…

Tiết 9 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Cá rô có màu sắc như thế nào?Câu 2. Mùa đông cá rô ẩn náu ở đâu?Câu 3. Đàn cá…

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 2 – Tiết 9 ôn tập giữa học kì II tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Cá rô có màu sắc như thế nào?Câu 2. Mùa đông cá rô ẩn náu ở đâu?Câu 3. Đàn cá rô lội nước mưa tạo ra tiếng động như thế nào?Câu … Đọc tiếpTiết 9 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Cá rô có màu sắc như thế nào?Câu 2. Mùa đông cá rô ẩn náu ở đâu?Câu 3. Đàn cá…

Tiết 8 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 2 tập 2, Trò chơi ô chữ. Điền vào ô trống theo hàng ngang….

Ôn tập giữa học kì 2 lớp 2 – Tiết 8 ôn tập giữa học kì II tiếng việt 2 tập 2. Trò chơi ô chữ. Điền vào ô trống theo hàng ngang. TRÒ CHƠI Ô CHỮ Điền vào ô trống theo hàng ngang: –     Dòng 1: Người cưới công chúa MỊ Nương. (7 chữ … Đọc tiếpTiết 8 ôn tập giữa học kì 2 tiếng việt 2 tập 2, Trò chơi ô chữ. Điền vào ô trống theo hàng ngang….