Tiết 1: ôn tập giữa học kì 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Ghi lại tên các sự vật được so sánh với nhau trong các câu sau :…

Ôn tập giữa học kì I – Tiết 1: ôn tập giữa học kì I. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Ghi lại tên các sự vật được so sánh với nhau trong các câu sau : 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.Ghi lại tên các sự vật được … Đọc tiếpTiết 1: ôn tập giữa học kì 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. Ghi lại tên các sự vật được so sánh với nhau trong các câu sau :…

Tiết 4: Ôn tập học kì 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm : a) Ở câu lạc bộ, chúng em chơi …

Ôn tập giữa học kì I – Tiết 4: Ôn tập học kì I. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm : a) Ở câu lạc bộ, chúng em chơi cầu lông, đánh cờ, học hát và múa. 1. Ôn luyện tập đọc … Đọc tiếpTiết 4: Ôn tập học kì 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm : a) Ở câu lạc bộ, chúng em chơi …

Tiết 3: Ôn tập học kì 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Đặt 3 câu theo mẫu Ai – là gì ? Câu cần đặt: a) Mẹ em là cô giáo…

Ôn tập giữa học kì I – Tiết 3: Ôn tập học kì I. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Đặt 3 câu theo mẫu Ai – là gì ? Câu cần đặt: a) Mẹ em là cô giáo của trường tiểu học của xã. 1. Ôn luyện tập đọc và … Đọc tiếpTiết 3: Ôn tập học kì 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Đặt 3 câu theo mẫu Ai – là gì ? Câu cần đặt: a) Mẹ em là cô giáo…

Tiết 2: Ôn tập giữa học kì 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm dưới đây : a) Em là…

Ôn tập giữa học kì I – Tiết 2: Ôn tập giữa học kì I. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm dưới đây : a) Em là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường. Câu hỏi : Ai là … Đọc tiếpTiết 2: Ôn tập giữa học kì 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm dưới đây : a) Em là…

Tiết 2: Ôn tập giữa học kì 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm dưới đây : a) Em là…

Ôn tập giữa học kì I – Tiết 2: Ôn tập giữa học kì I. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm dưới đây : a) Em là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường. Câu hỏi : Ai là … Đọc tiếpTiết 2: Ôn tập giữa học kì 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Đặt câu hỏi cho các bộ phận câu in đậm dưới đây : a) Em là…

Tiết 7: Ôn tập học kì 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Giải ô chữ (tất cả các từ ngữ đều bắt đầu bằng chữ t) a) Sau…

Ôn tập giữa học kì I – Tiết 7: Ôn tập học kì I. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Giải ô chữ (tất cả các từ ngữ đều bắt đầu bằng chữ t) a) Sau đây là ô chữ đã được giải : 1. Ôn luyện tập đọc và học … Đọc tiếpTiết 7: Ôn tập học kì 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Giải ô chữ (tất cả các từ ngữ đều bắt đầu bằng chữ t) a) Sau…

Tiết 6: ôn tập học kì 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Chọn từ ngữ thích hợp để bổ sung ý nghĩa cho các từ in đậm. Xuân…

Ôn tập giữa học kì I – Tiết 6: ôn tập học kì I. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Chọn từ ngữ thích hợp để bổ sung ý nghĩa cho các từ in đậm. Xuân về, cây cỏ trải một màu xanh non. Trăm hoa đua nhau khoe sắc. 1. … Đọc tiếpTiết 6: ôn tập học kì 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Chọn từ ngữ thích hợp để bổ sung ý nghĩa cho các từ in đậm. Xuân…

Tiết 6: ôn tập học kì 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Chọn từ ngữ thích hợp để bổ sung ý nghĩa cho các từ in đậm. Xuân…

Ôn tập giữa học kì I – Tiết 6: ôn tập học kì I. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Chọn từ ngữ thích hợp để bổ sung ý nghĩa cho các từ in đậm. Xuân về, cây cỏ trải một màu xanh non. Trăm hoa đua nhau khoe sắc. 1. … Đọc tiếpTiết 6: ôn tập học kì 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Chọn từ ngữ thích hợp để bổ sung ý nghĩa cho các từ in đậm. Xuân…

Tiết 5: Ôn tập học kì 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Chọn từ thích hợp để bổ sung cho các từ in đậm : Mỗi bông hoa cỏ…

Ôn tập giữa học kì I – Tiết 5: Ôn tập học kì I. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Chọn từ thích hợp để bổ sung cho các từ in đậm : Mỗi bông hoa cỏ may như một cái tháp xinh xắn nhiều tầng. 1. Ôn luyện tập đọc … Đọc tiếpTiết 5: Ôn tập học kì 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Chọn từ thích hợp để bổ sung cho các từ in đậm : Mỗi bông hoa cỏ…

Tiết 9: Bài luyện tập: ôn tập học kì 1, A. Nghe – Viết : NHỚ BÉ NGOAN B. Tập làm văn : Hãy viết một đoạn văn ngắn (5 – 7 câu) kể…

Ôn tập giữa học kì I – Tiết 9: Bài luyện tập: ôn tập học kì I. A. Nghe – Viết : NHỚ BÉ NGOAN B. Tập làm văn : Hãy viết một đoạn văn ngắn (5 – 7 câu) kể về tình cảm của bố, mẹ hoặc người thân của em đối với em. … Đọc tiếpTiết 9: Bài luyện tập: ôn tập học kì 1, A. Nghe – Viết : NHỚ BÉ NGOAN B. Tập làm văn : Hãy viết một đoạn văn ngắn (5 – 7 câu) kể…