Tiết 2. Ôn tập học kì 1, Câu 2. Dựa vào nội dung bài chính tả Lời hứa, trả lời các câu hỏi sau : a) Em bé được giao nhiệm vụ gì trong trò…

Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 2. Ôn tập học kì I. Câu 2. Dựa vào nội dung bài chính tả Lời hứa, trả lời các câu hỏi sau : a) Em bé được giao nhiệm vụ gì trong trò chơi đánh trận giả ?Câu 3. Lập bảng tổng kết quy tắc viết … Đọc tiếpTiết 2. Ôn tập học kì 1, Câu 2. Dựa vào nội dung bài chính tả Lời hứa, trả lời các câu hỏi sau : a) Em bé được giao nhiệm vụ gì trong trò…

Tiết 1.ôn tập học kì 1, Câu 2. Ghi lại những điều cần nhớ về các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Thương người như thể…

Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 1.ôn tập học kì I. Câu 2. Ghi lại những điều cần nhớ về các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Thương người như thể thương thân vào bảng theo mẫu sau, Câu 3. Trong các bài tập đọc trên, tìm đoạn văn có … Đọc tiếpTiết 1.ôn tập học kì 1, Câu 2. Ghi lại những điều cần nhớ về các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Thương người như thể…

Tiết 5. Ôn tập học kì 1.tiếng việt lớp 4, Câu 2. Ghi lại những điều cần nhớ về các bài tập đọc thuộc chủ điểm Trên đôi cánh ước…

Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 5. Ôn tập học kì I.tiếng việt lớp 4. Câu 2. Ghi lại những điều cần nhớ về các bài tập đọc thuộc chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ theo mẫu sau, Câu 3. Ghi chép về các nhân vật trong các bài tập đọc là … Đọc tiếpTiết 5. Ôn tập học kì 1.tiếng việt lớp 4, Câu 2. Ghi lại những điều cần nhớ về các bài tập đọc thuộc chủ điểm Trên đôi cánh ước…

Tiết 4. Ôn tập học kì 1.tiếng việt lớp 4, Câu 1. Ghi lại các từ ngữ đã học theo chủ điểm , Câu 2. Tìm một thành ngữ hoặc tục ngữ đã…

Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 4. Ôn tập học kì I.tiếng việt lớp 4. Câu 1. Ghi lại các từ ngữ đã học theo chủ điểm , Câu 2. Tìm một thành ngữ hoặc tục ngữ đã học trong mỗi chủ điểm nêu ở bài tập 1. Đặt câu với thành ngữ … Đọc tiếpTiết 4. Ôn tập học kì 1.tiếng việt lớp 4, Câu 1. Ghi lại các từ ngữ đã học theo chủ điểm , Câu 2. Tìm một thành ngữ hoặc tục ngữ đã…

Tiết 3. Ôn tập học kì 1.tiếng việt lớp 4, Câu 2. Dựa vào nội dung các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Măng mọc thẳng, ghi vào…

Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 3. Ôn tập học kì I.tiếng việt lớp 4. Câu 2. Dựa vào nội dung các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Măng mọc thẳng, ghi vào bảng những điều cần nhớ Câu 2.Dựa vào nội dung các bài tập đọc là truyện kể … Đọc tiếpTiết 3. Ôn tập học kì 1.tiếng việt lớp 4, Câu 2. Dựa vào nội dung các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Măng mọc thẳng, ghi vào…

Tiết 8. Ôn tập học kì 1. tiếng việt lớp 4, Viết một bức thư ngắn (khoảng 10 dòng) cho bạn hoặc người thân nói về ước mơ của em….

Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 8. Ôn tập học kì I. tiếng việt lớp 4. Viết một bức thư ngắn (khoảng 10 dòng) cho bạn hoặc người thân nói về ước mơ của em. B. Tập làm vănViết một bức thư ngắn (khoảng 10 dòng) cho bạn hoặc người thân nói về … Đọc tiếpTiết 8. Ôn tập học kì 1. tiếng việt lớp 4, Viết một bức thư ngắn (khoảng 10 dòng) cho bạn hoặc người thân nói về ước mơ của em….

Tiết 7. Ôn tập học kì 1. bài luyện tập, B – Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng 1. Tên vùng quê được tả trong bài văn…

Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 7. Ôn tập học kì I. bài luyện tập. B – Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng 1. Tên vùng quê được tả trong bài văn là gì ? A. Đọc thầm Chị Sứ yêu biết bao nhiêu cái chốn này, nơi … Đọc tiếpTiết 7. Ôn tập học kì 1. bài luyện tập, B – Dựa vào nội dung bài đọc, chọn câu trả lời đúng 1. Tên vùng quê được tả trong bài văn…

Tiết 6. Ôn tập học kì 1.tiếng việt lớp 4, Câu 2: Tìm trong đoạn văn trên những tiếng có mô hình cấu tạo như sau (ứng với mỗi mô hình, tìm …

Ôn tập giữa học kì 1 – Tiết 6. Ôn tập học kì I.tiếng việt lớp 4. Câu 2: Tìm trong đoạn văn trên những tiếng có mô hình cấu tạo như sau (ứng với mỗi mô hình, tìm 1 tiếng) a) Tiếng chỉ có vần và thanh.Câu 3. Tìm trong đoạn văn trên: 3 … Đọc tiếpTiết 6. Ôn tập học kì 1.tiếng việt lớp 4, Câu 2: Tìm trong đoạn văn trên những tiếng có mô hình cấu tạo như sau (ứng với mỗi mô hình, tìm …