Ôn tập cuối học kì 2 – Tiết 8 trang 144 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 2. Xếp các từ dưới đây thành từng cặp trái nghĩa: Đen, phải, sáng,…

Ôn tập cuối học kì II – Ôn tập cuối học kì II – Tiết 8 trang 144 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 2. Xếp các từ dưới đây thành từng cặp trái nghĩa: Đen, phải, sáng, trắng, trái, xấu, hiền, tốt, ít, gầy, tối, nhiều, béo, dữ.Câu 3. Em chọn dấu câu … Đọc tiếpÔn tập cuối học kì 2 – Tiết 8 trang 144 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 2. Xếp các từ dưới đây thành từng cặp trái nghĩa: Đen, phải, sáng,…