Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu…

Ôn tập cuối học kì II – lớp 5 – Ôn tập cuối học kì II: Tiết 1. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu kể theo những yêu cầu sau 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc … Đọc tiếpÔn tập cuối học kì 2: Tiết 1, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Lập bảng tổng kết về chủ ngữ, vị ngữ trong từng kiểu câu…

Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 2, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau :…

Ôn tập cuối học kì II – lớp 5 – Ôn tập cuối học kì II: Tiết 2. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau : 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Dựa vào kiến … Đọc tiếpÔn tập cuối học kì 2: Tiết 2, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Dựa vào kiến thức đã học, hãy hoàn chỉnh bảng tổng kết sau :…

Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 3, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Dựa vào các số liệu dưới đây, em hãy lập bảng thống kê về…

Ôn tập cuối học kì II – lớp 5 – Ôn tập cuối học kì II: Tiết 3. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Dựa vào các số liệu dưới đây, em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm … Đọc tiếpÔn tập cuối học kì 2: Tiết 3, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Dựa vào các số liệu dưới đây, em hãy lập bảng thống kê về…

Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 4, 1. Dưới đây là một cáu chuyện em đã học từ lớp 3. Già sử em là một chữ cái (hoặc một dâu câu) làm thư…

Ôn tập cuối học kì II – lớp 5 – Ôn tập cuối học kì II: Tiết 4. 1. Dưới đây là một cáu chuyện em đã học từ lớp 3. Già sử em là một chữ cái (hoặc một dâu câu) làm thư kí cuộc họp, em hãy viết biên bần cuộc họp ấy … Đọc tiếpÔn tập cuối học kì 2: Tiết 4, 1. Dưới đây là một cáu chuyện em đã học từ lớp 3. Già sử em là một chữ cái (hoặc một dâu câu) làm thư…

Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 5, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.2. Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi…

Ôn tập cuối học kì II – lớp 5 – Ôn tập cuối học kì II: Tiết 5. 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.2. Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng. 2. Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi: Trẻ … Đọc tiếpÔn tập cuối học kì 2: Tiết 5, 1. Ôn luyện tập đọc và học thuộc lòng.2. Đọc bài thơ sau và trả lời câu hỏi…

Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 8, Em hãy miêu tả cô giáo (hoặc thầy giáo) của em trong một giờ học mà em nhớ nhất….

Ôn tập cuối học kì II – lớp 5 – Ôn tập cuối học kì II: Tiết 8. Em hãy miêu tả cô giáo (hoặc thầy giáo) của em trong một giờ học mà em nhớ nhất. Tập làm văn Em hãy miêu tả cô giáo (hoặc thầy giáo) của em trong một giờ học … Đọc tiếpÔn tập cuối học kì 2: Tiết 8, Em hãy miêu tả cô giáo (hoặc thầy giáo) của em trong một giờ học mà em nhớ nhất….

Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 7, 1. Những chi nết nào cho biết cây gạo ngoài bến sông đã có từ lâu ? 2. Dấu hiệu nào giúp Thương và các bạn…

Ôn tập cuối học kì II – lớp 5 – Ôn tập cuối học kì II: Tiết 7. 1. Những chi nết nào cho biết cây gạo ngoài bến sông đã có từ lâu ? 2. Dấu hiệu nào giúp Thương và các bạn biết cây gạo lớn thêm một tuổi ? A – Đọc … Đọc tiếpÔn tập cuối học kì 2: Tiết 7, 1. Những chi nết nào cho biết cây gạo ngoài bến sông đã có từ lâu ? 2. Dấu hiệu nào giúp Thương và các bạn…

Ôn tập cuối học kì 2: Tiết 6 trang 166 sgk Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Nghe – viết . Trẻ con ở Sơn Mỹ (từ đầu đến hạt gạo của trời) 2….

Ôn tập cuối học kì II – lớp 5 – Ôn tập cuối học kì II: Tiết 6 trang 166 sgk Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Nghe – viết . Trẻ con ở Sơn Mỹ (từ đầu đến hạt gạo của trời) 2. Dựa vào hiểu biết của em và những hình ảnh được … Đọc tiếpÔn tập cuối học kì 2: Tiết 6 trang 166 sgk Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Nghe – viết . Trẻ con ở Sơn Mỹ (từ đầu đến hạt gạo của trời) 2….