Tiết 8 ôn tập cuối học kì 2, Câu 1. Mục đích chính của bài văn trên là tả sự vật nào ?Câu 2. Bài văn tả cây gạo vào thời gian nào ?Câu 3. …

Ôn tập cuối học kì II – lớp 3 – Tiết 8 ôn tập cuối học kì II. Câu 1. Mục đích chính của bài văn trên là tả sự vật nào ?Câu 2. Bài văn tả cây gạo vào thời gian nào ?Câu 3. Bài văn có mấy hình ảnh so sánh ?Câu 4. … Đọc tiếpTiết 8 ôn tập cuối học kì 2, Câu 1. Mục đích chính của bài văn trên là tả sự vật nào ?Câu 2. Bài văn tả cây gạo vào thời gian nào ?Câu 3. …

Tiết 9 ôn tập cuối học kì 2, Kể về một người lao động. Bác Sáu Hải là một nông dân khoẻ mạnh và siêng năng. Hằng ngày, bác thường…

Ôn tập cuối học kì II – lớp 3 – Tiết 9 ôn tập cuối học kì II. Kể về một người lao động. Bác Sáu Hải là một nông dân khoẻ mạnh và siêng năng. Hằng ngày, bác thường đậy rất sớm và gọi cả nhà cùng dậy. Đến khoảng sáu giờ sáng, sau … Đọc tiếpTiết 9 ôn tập cuối học kì 2, Kể về một người lao động. Bác Sáu Hải là một nông dân khoẻ mạnh và siêng năng. Hằng ngày, bác thường…