Tiết 7 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 2, Câu 2. Xếp các từ dưới đây thành từng cặp trái nghĩa: Đen, phải, sáng, trắng, trái, xấu, …

Ôn tập cuối học kì II – lớp 2 – Tiết 7 ôn tập cuối học kì II – tiếng việt 2. Câu 2. Xếp các từ dưới đây thành từng cặp trái nghĩa: Đen, phải, sáng, trắng, trái, xấu, hiền, tốt, ít, gầy, tối, nhiều, béo, dữ.Câu 3. Em chọn dấu câu nào để … Đọc tiếpTiết 7 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 2, Câu 2. Xếp các từ dưới đây thành từng cặp trái nghĩa: Đen, phải, sáng, trắng, trái, xấu, …

Tiết 2 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 2, Câu 2. Kiểm tra đọc: (Luyện đọc các bài đọc đã học). Tìm các từ chỉ màu sắc trong…

Ôn tập cuối học kì II – lớp 2 – Tiết 2 ôn tập cuối học kì II – tiếng việt 2. Câu 2. Kiểm tra đọc: (Luyện đọc các bài đọc đã học). Tìm các từ chỉ màu sắc trong đoạn thơ dưới đây:Câu 3: Đặt câu với mỗi từ em vừa tìm được … Đọc tiếpTiết 2 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 2, Câu 2. Kiểm tra đọc: (Luyện đọc các bài đọc đã học). Tìm các từ chỉ màu sắc trong…

Tiết 1 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 2, Câu 1. Kiểm tra đọc: (Luyện đọc các bài tập đọc đã học).Câu 2. Hãy thay cụm từ…

Ôn tập cuối học kì II – lớp 2 – Tiết 1 ôn tập cuối học kì II – tiếng việt 2. Câu 1. Kiểm tra đọc: (Luyện đọc các bài tập đọc đã học).Câu 2. Hãy thay cụm từ \”khi nào” trong các câu hỏi dưới đây bằng các cụm từ thích hợp (bao … Đọc tiếpTiết 1 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 2, Câu 1. Kiểm tra đọc: (Luyện đọc các bài tập đọc đã học).Câu 2. Hãy thay cụm từ…

Tiết 5 ôn tập cuối học kì 2- tiếng việt 2, Câu 1. Nói lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Tìm bộ phận của mỗi câu sau trả…

Ôn tập cuối học kì II – lớp 2 – Tiết 5 ôn tập cuối học kì II- tiếng việt 2. Câu 1. Nói lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Tìm bộ phận của mỗi câu sau trả lời câu hỏi “để làm gì?”.Câu 3. Điền vào những ô trống trong … Đọc tiếpTiết 5 ôn tập cuối học kì 2- tiếng việt 2, Câu 1. Nói lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Tìm bộ phận của mỗi câu sau trả…

Tiết 4 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 2, Câu 1. Kiểm tra tập đọc: (Luyện đọc những bài đọc đã học).Câu 2. Nói lời đáp của em…

Ôn tập cuối học kì II – lớp 2 – Tiết 4 ôn tập cuối học kì II – tiếng việt 2. Câu 1. Kiểm tra tập đọc: (Luyện đọc những bài đọc đã học).Câu 2. Nói lời đáp của em trong những trường hợp sau:Câu 3. Đặt câu hỏi có cụm từ “vì sao” … Đọc tiếpTiết 4 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 2, Câu 1. Kiểm tra tập đọc: (Luyện đọc những bài đọc đã học).Câu 2. Nói lời đáp của em…

Tiết 3 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 2, Kiểm tra đọc: (Luyện đọc lại các bài đọc đã học)Câu 1. Đặt câu hỏi có cụm từ…

Ôn tập cuối học kì II – lớp 2 – Tiết 3 ôn tập cuối học kì II – tiếng việt 2. Kiểm tra đọc: (Luyện đọc lại các bài đọc đã học)Câu 1. Đặt câu hỏi có cụm từ “ở đâu” cho những câu sau:Câu 2. Điền vào mỗi ô trống trong truyện vui … Đọc tiếpTiết 3 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 2, Kiểm tra đọc: (Luyện đọc lại các bài đọc đã học)Câu 1. Đặt câu hỏi có cụm từ…

Tiết 6 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 2, Câu 1. Nói lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Kể chuyện theo tranh….

Ôn tập cuối học kì II – lớp 2 – Tiết 6 ôn tập cuối học kì II – tiếng việt 2. Câu 1. Nói lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Kể chuyện theo tranh. Câu 1. Nói lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau: a. Em ngã đau. … Đọc tiếpTiết 6 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 2, Câu 1. Nói lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau:Câu 2. Kể chuyện theo tranh….

Tiết 10 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 2, Câu 1. Nghe viết: HOA MAI VÀNG.Câu 2. Tập làm văn:Dựa vào những câu gợi ý sau, viết một…

Ôn tập cuối học kì II – lớp 2 – Tiết 10 ôn tập cuối học kì II – tiếng việt 2. Câu 1. Nghe viết: HOA MAI VÀNG.Câu 2. Tập làm văn:Dựa vào những câu gợi ý sau, viết một đoạn văn ngắn khoảng (4 – 5 câu) để nói về một loài cây … Đọc tiếpTiết 10 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 2, Câu 1. Nghe viết: HOA MAI VÀNG.Câu 2. Tập làm văn:Dựa vào những câu gợi ý sau, viết một…

Tiết 10 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 2, Câu 1. Nghe viết: HOA MAI VÀNG.Câu 2. Tập làm văn:Dựa vào những câu gợi ý sau, viết một…

Ôn tập cuối học kì II – lớp 2 – Tiết 10 ôn tập cuối học kì II – tiếng việt 2. Câu 1. Nghe viết: HOA MAI VÀNG.Câu 2. Tập làm văn:Dựa vào những câu gợi ý sau, viết một đoạn văn ngắn khoảng (4 – 5 câu) để nói về một loài cây … Đọc tiếpTiết 10 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 2, Câu 1. Nghe viết: HOA MAI VÀNG.Câu 2. Tập làm văn:Dựa vào những câu gợi ý sau, viết một…

Tiết 9 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 2, Câu 1. Đọc thầm bài ‘’Bác Hồ rèn luyện thân thể”.II. Dựa theo nội dung của bài…

Ôn tập cuối học kì II – lớp 2 – Tiết 9 ôn tập cuối học kì II – tiếng việt 2. Câu 1. Đọc thầm bài ‘’Bác Hồ rèn luyện thân thể”.II. Dựa theo nội dung của bài “Bác Hồ rèn luyện thân thể” chọn câu trả lời đúng.Câu 1. Câu chuyện này kế … Đọc tiếpTiết 9 ôn tập cuối học kì 2 – tiếng việt 2, Câu 1. Đọc thầm bài ‘’Bác Hồ rèn luyện thân thể”.II. Dựa theo nội dung của bài…