Tiếng việt lớp 4. Tiết 2: Ôn tập cuối học kì 1, Câu 2: Đặt câu hỏi với những từ ngữ thích hợp để nhận xét về các nhân vật em đã…

Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng việt lớp 4. Tiết 2: Ôn tập cuối học kì I. Câu 2: Đặt câu hỏi với những từ ngữ thích hợp để nhận xét về các nhân vật em đã biết qua các bài tập đọc:Câu 3: Em chọn thành ngữ, tục ngữ nào để khuyến … Đọc tiếpTiếng việt lớp 4. Tiết 2: Ôn tập cuối học kì 1, Câu 2: Đặt câu hỏi với những từ ngữ thích hợp để nhận xét về các nhân vật em đã…

Tiết 1: Ôn tập cuối học kì 1, Câu 2. Lập bảng tổng kết các bài tập đọc là truyện kể trong hai chủ điểm Có chí thì nên và Tiếng sáo…

Ôn tập cuối học kì 1 – Tiết 1: Ôn tập cuối học kì I. Câu 2. Lập bảng tổng kết các bài tập đọc là truyện kể trong hai chủ điểm Có chí thì nên và Tiếng sáo diều theo mẫu sau Câu 2. Lập bảng tổng kết các bài tập đọc là truyện … Đọc tiếpTiết 1: Ôn tập cuối học kì 1, Câu 2. Lập bảng tổng kết các bài tập đọc là truyện kể trong hai chủ điểm Có chí thì nên và Tiếng sáo…

Tiếng việt lớp 4. Tiết 3: Ôn tập cuối học kì 1, Câu 2. Cho đề tập làm văn sau: ” Kể chuyện ông Nguyễn Hiền.” Em hãy viết:a) Phần…

Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng việt lớp 4. Tiết 3: Ôn tập cuối học kì I. Câu 2. Cho đề tập làm văn sau: ” Kể chuyện ông Nguyễn Hiền.” Em hãy viết:a) Phần mở bài theo kiểu gián tiếp,b) Phần kết bài theo kiểu mở rộng Câu 2. Cho đề tập … Đọc tiếpTiếng việt lớp 4. Tiết 3: Ôn tập cuối học kì 1, Câu 2. Cho đề tập làm văn sau: ” Kể chuyện ông Nguyễn Hiền.” Em hãy viết:a) Phần…

Tiếng việt lớp 4. Tiết 6: Ôn tập cuối học kì 1, Câu 2: CHo đề tập làm văn sau: ” Tả một đồ dùng học tập của em”…

Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng việt lớp 4. Tiết 6: Ôn tập cuối học kì I. Câu 2: CHo đề tập làm văn sau: ” Tả một đồ dùng học tập của em” Câu 2: CHo đề tập làm văn sau: ” Tả một đồ dùng học tập của em”a) Hãy viết:-Phần … Đọc tiếpTiếng việt lớp 4. Tiết 6: Ôn tập cuối học kì 1, Câu 2: CHo đề tập làm văn sau: ” Tả một đồ dùng học tập của em”…

Tiếng việt lớp 4. Tiết 5: Ôn tập cuối học kì 1, Câu 2: Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu văn sau. Đặt câu hỏi cho các bộ phận…

Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng việt lớp 4. Tiết 5: Ôn tập cuối học kì I. Câu 2: Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu văn sau. Đặt câu hỏi cho các bộ phận được in đậm: Câu 2: Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu … Đọc tiếpTiếng việt lớp 4. Tiết 5: Ôn tập cuối học kì 1, Câu 2: Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu văn sau. Đặt câu hỏi cho các bộ phận…

Tiếng việt lớp 4. Tiết 8: Ôn tập cuối học kì 1, B. Tập làm văn. Cho đề bài sau :” Tả một đồ dùng học tập hoặc đồ chơi mà em yêu…

Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng việt lớp 4. Tiết 8: Ôn tập cuối học kì I. B. Tập làm văn. Cho đề bài sau :” Tả một đồ dùng học tập hoặc đồ chơi mà em yêu thích”. B. Tập làm văn. Cho đề bài sau :” Tả một đồ dùng học … Đọc tiếpTiếng việt lớp 4. Tiết 8: Ôn tập cuối học kì 1, B. Tập làm văn. Cho đề bài sau :” Tả một đồ dùng học tập hoặc đồ chơi mà em yêu…

Tiếng việt lớp 4. Tiết 7: Ôn tập cuối học kì 1, Câu 2. ý a ( Nhìn cháu bằng ánh mắt âu yếm, mến thương, giục cháu vào nhà cho khỏi nắng,…

Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng việt lớp 4. Tiết 7: Ôn tập cuối học kì I. Câu 2. ý a ( Nhìn cháu bằng ánh mắt âu yếm, mến thương, giục cháu vào nhà cho khỏi nắng, giục cháu đi rửa mặt rồi nghỉ ngơi). A, Đọc thầm (trang 176-sgk tiếng việt … Đọc tiếpTiếng việt lớp 4. Tiết 7: Ôn tập cuối học kì 1, Câu 2. ý a ( Nhìn cháu bằng ánh mắt âu yếm, mến thương, giục cháu vào nhà cho khỏi nắng,…