Soạn bài ở vương quốc tương lai – Tiếng Việt lớp 4…

Ở vương quốc tương lai – Soạn bài ở vương quốc tương lai. Câu 1. Tin-tin và Mi-tin đến đâu và gặp những ai ? Vì sao nơi đó có tên là Vương quốc Tương Lai ? Câu 2. Các bạn nhỏ trong công xưởng xanh sáng chế ra những gì ? Các phát minh … Đọc tiếpSoạn bài ở vương quốc tương lai – Tiếng Việt lớp 4…

Tập làm văn luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện, Câu 1. Đọc cốt truyện sau, Câu 2. Bạn Hà viết thử cả bốn đoạn của câu chuyện…

Ở vương quốc tương lai – Tập làm văn luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện. Câu 1. Đọc cốt truyện sau, Câu 2. Bạn Hà viết thử cả bốn đoạn của câu chuyện trên, nhưng chưa viết được đoạn nào hoàn chỉnh. Em hãy giúp bạn hoàn chỉnh một trong các đoạn ấy. … Đọc tiếpTập làm văn luyện tập xây dựng đoạn văn kể chuyện, Câu 1. Đọc cốt truyện sau, Câu 2. Bạn Hà viết thử cả bốn đoạn của câu chuyện…

Tập làm văn:luyện tập phát triển câu chuyện, Trong giấc mơ, em được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả ba điều ước…

Ở vương quốc tương lai – Tập làm văn:luyện tập phát triển câu chuyện. Trong giấc mơ, em được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả ba điều ước đó. Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian. Trong giấc mơ, em được một bà tiên … Đọc tiếpTập làm văn:luyện tập phát triển câu chuyện, Trong giấc mơ, em được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả ba điều ước…

Luyện từ và câu: luyện tập viết tên người, tên sách Địa Việt Nam, Câu 1. Viết lại cho đúng các tên riêng trong bài ca dao sau, Câu 2. Trò chơi …

Ở vương quốc tương lai – Luyện từ và câu: luyện tập viết tên người, tên địa lí Việt Nam. Câu 1. Viết lại cho đúng các tên riêng trong bài ca dao sau, Câu 2. Trò chơi du lịch trên bản đồ Việt Nam; Câu 1.  Viết lại cho đúng các tên riêng trong … Đọc tiếpLuyện từ và câu: luyện tập viết tên người, tên sách Địa Việt Nam, Câu 1. Viết lại cho đúng các tên riêng trong bài ca dao sau, Câu 2. Trò chơi …

Kể lại câu chuyện Ở Vương quốc Tương Lai theo lời của em, Nghe theo lời của bà Tiên, Tin-tin và Mi-tin nhắm chặt mắt lại và dang rộng cánh…

Ở vương quốc tương lai – Kể lại câu chuyện Ở Vương quốc Tương Lai theo lời của em. Nghe theo lời của bà Tiên, Tin-tin và Mi-tin nhắm chặt mắt lại và dang rộng cánh tay. ĐỀ BÀI Kể lại câu chuyện Ở Vương quốc Tương Lai theo lời của em. *  Tham khảo … Đọc tiếpKể lại câu chuyện Ở Vương quốc Tương Lai theo lời của em, Nghe theo lời của bà Tiên, Tin-tin và Mi-tin nhắm chặt mắt lại và dang rộng cánh…

Giả sử các nhân vật Tin-tin và Mi-tin trong câu chuyện Ở Vương quốc Tương Lai không cùng nhau lần lượt đi thăm công xưởng xanh và khu vườn kì …

Ở vương quốc tương lai – Giả sử các nhân vật Tin-tin và Mi-tin trong câu chuyện Ở Vương quốc Tương Lai không cùng nhau lần lượt đi thăm công xưởng xanh và khu vườn kì diệu mà cùng lúc, mỗi người tới thăm một nơi. Em hãy kể lại câu chuyện theo hướng đó. … Đọc tiếpGiả sử các nhân vật Tin-tin và Mi-tin trong câu chuyện Ở Vương quốc Tương Lai không cùng nhau lần lượt đi thăm công xưởng xanh và khu vườn kì …

Dựa theo nội dung trích đoạn kịch Ở Vương quốc Tương Lai. Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian, Dựa theo nội dung trích đoạn…

Ở vương quốc tương lai – Dựa theo nội dung trích đoạn kịch Ở Vương quốc Tương Lai. Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian. Dựa theo nội dung trích đoạn kịch Ở Vương quốc Tương Lai. Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian.   ĐỀ BÀI … Đọc tiếpDựa theo nội dung trích đoạn kịch Ở Vương quốc Tương Lai. Hãy kể lại câu chuyện ấy theo trình tự thời gian, Dựa theo nội dung trích đoạn…