Luyện từ và câu trang 45 Sgk Tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Viết tên các con vật dưới đây vào chỗ trống theo nhóm thích hợp: hổ báo, gấu, lợn…

Nội quy đảo khỉ – Luyện từ và câu trang 45 Sgk Tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Viết tên các con vật dưới đây vào chỗ trống theo nhóm thích hợp: hổ báo, gấu, lợn lòi, chó sói, sư tử, thỏ, ngựa vằn, bò rừng, khỉ, vượn, tê giác, sóc, chồn, cáo, hươu. … Đọc tiếpLuyện từ và câu trang 45 Sgk Tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Viết tên các con vật dưới đây vào chỗ trống theo nhóm thích hợp: hổ báo, gấu, lợn…

Soạn bài Nội quy đảo khỉ – Tiếng Việt lớp 2…

Nội quy đảo khỉ – Soạn bài Nội quy đảo khỉ. Câu hỏi 1: Nội quy đảo khi có mấy điều?Câu hỏi 2: Em hiểu những điều quy định nói trên như thế nào?Câu hỏi 3: Vì sao đọc xong nội quy, Khỉ Nâu lại khoái chí? Câu hỏi 1: Nội quy đảo khi có … Đọc tiếpSoạn bài Nội quy đảo khỉ – Tiếng Việt lớp 2…