Soạn bài nỗi dằn vặt của An-đrây-ca – Tiếng Việt lớp 4…

Nỗi dằn vặt của An- đrây-ca – Soạn bài nỗi dằn vặt của An-đrây-ca. Câu 1. An-đrây-ca đã làm gì trên đường đi mua thuốc cho ông ? Câu 2. Chuyện gì xảy ra khi An-đrây-ca mang thuốc về nhà ? Câu 3. An-đrây-ca tự dằn vặt mình như thế nào ? Câu 4. Câu … Đọc tiếpSoạn bài nỗi dằn vặt của An-đrây-ca – Tiếng Việt lớp 4…

Chính tả người viết truyện thật thà, Câu 2. Tập phát hiện và sửa lỗi trong bài chính tả của em. Ghi các lỗi và cách sửa từng lỗi vào sổ …

Nỗi dằn vặt của An- đrây-ca – Chính tả người viết truyện thật thà. Câu 2. Tập phát hiện và sửa lỗi trong bài chính tả của em. Ghi các lỗi và cách sửa từng lỗi vào sổ tay chính tả ,Câu 3). Tìm các từ láy Câu 2. Tập phát hiện và sửa lỗi … Đọc tiếpChính tả người viết truyện thật thà, Câu 2. Tập phát hiện và sửa lỗi trong bài chính tả của em. Ghi các lỗi và cách sửa từng lỗi vào sổ …

Luyện tập danh từ chung và danh từ riêng, Câu 1. Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau , Câu 2. Viết họ và tên 3 bạn nam, 3…

Nỗi dằn vặt của An- đrây-ca – Luyện tập danh từ chung và danh từ riêng. Câu 1. Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau , Câu 2. Viết họ và tên 3 bạn nam, 3 bạn nữ trong lớp em. Họ và tên các bạn ấy là danh … Đọc tiếpLuyện tập danh từ chung và danh từ riêng, Câu 1. Tìm các danh từ chung và danh từ riêng trong đoạn văn sau , Câu 2. Viết họ và tên 3 bạn nam, 3…

Luyện từ và câu danh từ chung và danh từ riêng, Câu 1. Tìm các từ có nghĩa như sau, Câu 2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau…

Nỗi dằn vặt của An- đrây-ca – Luyện từ và câu danh từ chung và danh từ riêng. Câu 1. Tìm các từ có nghĩa như sau, Câu 2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau như thế nào ?, Câu 3. Cách viết các từ trên có gì khác … Đọc tiếpLuyện từ và câu danh từ chung và danh từ riêng, Câu 1. Tìm các từ có nghĩa như sau, Câu 2. Nghĩa của các từ tìm được ở bài tập 1 khác nhau…

Kể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã được nghe, được đọc, Kể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã được nghe, được…

Nỗi dằn vặt của An- đrây-ca – Kể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã được nghe, được đọc. Kể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã được nghe, được đọc. Kể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã được nghe, được đọc.   Trả lời: Gợi … Đọc tiếpKể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã được nghe, được đọc, Kể một câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã được nghe, được…

Kể lại bài Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca theo lời của cậu bé, Bước vào phòng ông nằm, tôi hoảng hốt thấy mẹ đang khóc nấc lên. Thì ra…

Nỗi dằn vặt của An- đrây-ca – Kể lại bài Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca theo lời của cậu bé. Bước vào phòng ông nằm, tôi hoảng hốt thấy mẹ đang khóc nấc lên. Thì ra ông đã qua đời. ĐỀ BÀI Kể lại bài Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca theo lời của cậu bé. … Đọc tiếpKể lại bài Nỗi dằn vặt của An-đrây-ca theo lời của cậu bé, Bước vào phòng ông nằm, tôi hoảng hốt thấy mẹ đang khóc nấc lên. Thì ra…