Chính tả Những quả đào, Câu 1. Điền vào chỗ trống:“s” hoặc “x”Câu 2. “in” hoặc “inh”:…

Những quả đào – Chính tả Những quả đào. Câu 1. Điền vào chỗ trống:“s” hoặc “x”Câu 2. “in” hoặc “inh”: Câu 1. Điền vào chỗ trống:“s” hoặc “x” Đang học bài, Sơn bỗng nghe tiếng lạch bạch. Nhìn chiếc lồng sáo treo trước cửa sổ, em thấy lồng trống không. Chú sáo nhỏ tinh … Đọc tiếpChính tả Những quả đào, Câu 1. Điền vào chỗ trống:“s” hoặc “x”Câu 2. “in” hoặc “inh”:…

Soạn bài Những quả đào – Tiếng Việt lớp 2…

Những quả đào – Soạn bài Những quả đào. Câu hỏi 1: Người ông dành những quả đào cho ai?Câu hỏi 2: Mỗi cháu của ông đã làm gì với những quả đào?Câu hỏi 3: Nêu nhận xét của ông về từng đứa cháu. Vì sao ông nhận xét như vậy. Câu hỏi 1: Người … Đọc tiếpSoạn bài Những quả đào – Tiếng Việt lớp 2…