CHÍNH TẢ: Dòng kinh quê hương trang 65 sgk Tiếng Việt lớp 5, bài 1 nghe – viết bài 2 tìm một vần có thể điền vào cả 3 chỗ trống bài 3…

Những người bạn tốt – CHÍNH TẢ: Dòng kinh quê hương trang 65 sgk Tiếng Việt lớp 5. bài 1 nghe – viết bài 2 tìm một vần có thể điền vào cả 3 chỗ trống bài 3 tìm tiếng có chứa la hoặc lê thích hợp với mỗi chỗ trống trong thành ngữ dưới … Đọc tiếpCHÍNH TẢ: Dòng kinh quê hương trang 65 sgk Tiếng Việt lớp 5, bài 1 nghe – viết bài 2 tìm một vần có thể điền vào cả 3 chỗ trống bài 3…

Soạn bài tập đọc: Những người bạn tốt trang 64 sgk Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tiếng Việt lớp 5…

Những người bạn tốt – Soạn bài tập đọc: Những người bạn tốt trang 64 sgk Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Điều kì lạ gì đã xảy ra khi nghệ sĩ cất tiếng hát giã biệt cuộc đời. Những người bạn tốt I. CÁCH ĐỌC –   Đọc lưu loát, trôi chảy, chú ý đọc … Đọc tiếpSoạn bài tập đọc: Những người bạn tốt trang 64 sgk Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tiếng Việt lớp 5…

Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam trang 68 Tiếng Việt lớp 5, Kể lại toàn bộ câu chuyện, trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện…

Những người bạn tốt – Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam trang 68 sgk Tiếng Việt lớp 5. Kể lại toàn bộ câu chuyện, trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện  Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam Nguyễn Bá Tĩnh, tức Tuệ Tĩnh, là một danh y đời Trần. Một lần, … Đọc tiếpKể chuyện: Cây cỏ nước Nam trang 68 Tiếng Việt lớp 5, Kể lại toàn bộ câu chuyện, trao đổi với các bạn về ý nghĩa của câu chuyện…

Luyện tập từ nhiều nghĩa trang 66 sgk Tiếng Việt lớp 5, Tìm nghĩa gốc và nghĩa chuyển bài 2 tìm một số ví dụ về từ nhiều nghĩa…

Những người bạn tốt – Luyện tập từ nhiều nghĩa trang 66 sgk Tiếng Việt lớp 5. Tìm nghĩa gốc và nghĩa chuyển bài 2 tìm một số ví dụ về từ nhiều nghĩa LUYỆN TẬP: TỪ NHIỀU NGHĨA NHẬN XÉT Bài  tập 1: Răng – b; Mũi – c; Tai – a Bài tập … Đọc tiếpLuyện tập từ nhiều nghĩa trang 66 sgk Tiếng Việt lớp 5, Tìm nghĩa gốc và nghĩa chuyển bài 2 tìm một số ví dụ về từ nhiều nghĩa…