Chính tả bài những hạt thóc giống, Câu 2. Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây. Biết rằng: Câu (3) . Giải…

Những hạt thóc giống – Chính tả bài những hạt thóc giống. Câu 2. Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây. Biết rằng: Câu (3) . Giải những câu đố sau Câu 2. Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây. Biết … Đọc tiếpChính tả bài những hạt thóc giống, Câu 2. Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây. Biết rằng: Câu (3) . Giải…

Soạn bài những hạt thóc giống – Tiếng Việt lớp 4…

Những hạt thóc giống – Soạn bài những hạt thóc giống. Câu 1. Nhà vua chọn người như thế nào để truyền ngôi ? Câu 2. Nhà vua làm cách nào để tìm được người như thế? Câu 3. Hành động của chú bé Chôm có gì khác mọi người ? Câu 4. Theo em, … Đọc tiếpSoạn bài những hạt thóc giống – Tiếng Việt lớp 4…

Luyện từ và câu : danh từ, Câu 1. Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau, Câu 2. Xếp các từ em mới tìm được vào nhóm thích hợp…

Những hạt thóc giống – Luyện từ và câu : danh từ. Câu 1. Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau, Câu 2. Xếp các từ em mới tìm được vào nhóm thích hợp Câu 1. Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau .Mang theo truyện cổ tôi đi … Đọc tiếpLuyện từ và câu : danh từ, Câu 1. Tìm các từ chỉ sự vật trong đoạn thơ sau, Câu 2. Xếp các từ em mới tìm được vào nhóm thích hợp…

Tập làm văn: viết thư tiếng việt lớp 4, Câu 1. Nhân dịp năm mới, hãy viết thư cho một người thân (ông bà, cô giáo cũ, bạn cũ.. để thăm…

Những hạt thóc giống – Tập làm văn: viết thư tiếng việt lớp 4. Câu 1. Nhân dịp năm mới, hãy viết thư cho một người thân (ông bà, cô giáo cũ, bạn cũ.. để thăm hỏi và chúc mừng năm mới. Câu 2. Nhân dịp sinh nhật của một người thân đang ở xa, … Đọc tiếpTập làm văn: viết thư tiếng việt lớp 4, Câu 1. Nhân dịp năm mới, hãy viết thư cho một người thân (ông bà, cô giáo cũ, bạn cũ.. để thăm…

Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ trung thực-tự trọng, Câu 1. Tìm những từ cùng nghĩa và những từ trái nghĩa với trung thực, Câu 2. Đặt…

Những hạt thóc giống – Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ trung thực-tự trọng. Câu 1. Tìm những từ cùng nghĩa và những từ trái nghĩa với trung thực, Câu 2. Đặt câu với một từ cùng nghĩa với trung thực hoặc một từ trái nghĩa với trung thực, Câu 3. Dòng nào … Đọc tiếpLuyện từ và câu: mở rộng vốn từ trung thực-tự trọng, Câu 1. Tìm những từ cùng nghĩa và những từ trái nghĩa với trung thực, Câu 2. Đặt…

Luyện tập: đoạn văn trong bài văn kể chuyện, Dưới đây là ba đoạn văn được viết theo cốt truyện Hai mẹ con và bà tiên, trong đó hai đoạn …

Những hạt thóc giống – Luyện tập: đoạn văn trong bài văn kể chuyện. Dưới đây là ba đoạn văn được viết theo cốt truyện Hai mẹ con và bà tiên, trong đó hai đoạn đã hoàn chỉnh, còn một đoạn mới chỉ có phần mở đầu và phần kết thúc. Hãy viết tiếp phần … Đọc tiếpLuyện tập: đoạn văn trong bài văn kể chuyện, Dưới đây là ba đoạn văn được viết theo cốt truyện Hai mẹ con và bà tiên, trong đó hai đoạn …

Luyện tập: đoạn văn trong bài văn kể chuyện, Dưới đây là ba đoạn văn được viết theo cốt truyện Hai mẹ con và bà tiên, trong đó hai đoạn …

Những hạt thóc giống – Luyện tập: đoạn văn trong bài văn kể chuyện. Dưới đây là ba đoạn văn được viết theo cốt truyện Hai mẹ con và bà tiên, trong đó hai đoạn đã hoàn chỉnh, còn một đoạn mới chỉ có phần mở đầu và phần kết thúc. Hãy viết tiếp phần … Đọc tiếpLuyện tập: đoạn văn trong bài văn kể chuyện, Dưới đây là ba đoạn văn được viết theo cốt truyện Hai mẹ con và bà tiên, trong đó hai đoạn …

Tập làm văn: đoạn văn trong bài văn kể chuyện, Câu 1. Hãy nêu những sự việc tạo thành cốt truyện Những hạt thóc giống. Cho biết mỗi sự…

Những hạt thóc giống – Tập làm văn: đoạn văn trong bài văn kể chuyện. Câu 1. Hãy nêu những sự việc tạo thành cốt truyện Những hạt thóc giống. Cho biết mỗi sự việc được kể trong đoạn văn nào. Câu 2. Dấu hiệu nào giúp em nhận ra chỗ mở đầu và chỗ … Đọc tiếpTập làm văn: đoạn văn trong bài văn kể chuyện, Câu 1. Hãy nêu những sự việc tạo thành cốt truyện Những hạt thóc giống. Cho biết mỗi sự…

Luyện tập: danh từ, Câu 1. Tìm danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ được in đậm dưới đây ,Câu 2. Đặt câu với một danh từ chỉ…

Những hạt thóc giống – Luyện tập: danh từ. Câu 1. Tìm danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ được in đậm dưới đây ,Câu 2. Đặt câu với một danh từ chỉ khái niệm em vừa tìm được. Câu 1. Tìm danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ … Đọc tiếpLuyện tập: danh từ, Câu 1. Tìm danh từ chỉ khái niệm trong số các danh từ được in đậm dưới đây ,Câu 2. Đặt câu với một danh từ chỉ…

Kể lại bài Những hạt thóc giống theo lời của nhà vua, Gần suốt cuộc đời, ta trị vì trên ngôi báu. Nay tuổi tác đã cao, ta muốn tìm một…

Những hạt thóc giống – Kể lại bài Những hạt thóc giống theo lời của nhà vua. Gần suốt cuộc đời, ta trị vì trên ngôi báu. Nay tuổi tác đã cao, ta muốn tìm một người trung thực để thay ta dẫn dắt muôn dân. ĐỀ BÀI Kể lại bài Những hạt thóc giống … Đọc tiếpKể lại bài Những hạt thóc giống theo lời của nhà vua, Gần suốt cuộc đời, ta trị vì trên ngôi báu. Nay tuổi tác đã cao, ta muốn tìm một…