Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa trang 37 tiếng việt lớp 5, Bài 1: tìm từ trái nghĩa trong câu tục ngữ thành ngữ, bài 2 điền vào ô trống bài 4 …

Những con sếu bằng giấy – Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa trang 37 sgk tiếng việt lớp 5. Bài 1: tìm từ trái nghĩa trong câu tục ngữ thành ngữ, bài 2 điền vào ô trống bài 4 đặt hai câu để phân biệt một cặp từ Luyện từ và câu: Từ trái … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Từ trái nghĩa trang 37 tiếng việt lớp 5, Bài 1: tìm từ trái nghĩa trong câu tục ngữ thành ngữ, bài 2 điền vào ô trống bài 4 …

Soạn bài: Chính tả anh bộ đội Cụ Hồ gốc bỉ trang 38 sgk tiếng việt lớp 5 – Tiếng Việt lớp 5…

Những con sếu bằng giấy – Soạn bài: Chính tả anh bộ đội Cụ Hồ gốc bỉ trang 38 sgk tiếng việt lớp 5. Bài 2 chép vần của các tiếng in đậm trong câu sau và mô tả cấu tạo vần. Cho biết các tiếng ấy có gì giống nhau và khác nhau về … Đọc tiếpSoạn bài: Chính tả anh bộ đội Cụ Hồ gốc bỉ trang 38 sgk tiếng việt lớp 5 – Tiếng Việt lớp 5…

Soạn bài tập đọc: Những con sếu bằng giấy SGK trang 36 – Tiếng Việt lớp 5…

Những con sếu bằng giấy – Soạn bài tập đọc: Những con sếu bằng giấy SGK trang 36. + Giải thích từ: Tượng đài: Những bức tượng lớn đúc bằng đồng hoặc tạc bằng đá thường được dựng trong công viên hoặc trên quảng trường thành phố. Cách đọc Chú ý đọc đúng tên người, … Đọc tiếpSoạn bài tập đọc: Những con sếu bằng giấy SGK trang 36 – Tiếng Việt lớp 5…

Kể chuyện:Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai trang 39 sgk Tiếng Việt lớp 5, Bên sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi, xuất hiện một người Mĩ mang đàn vĩ…

Những con sếu bằng giấy – Kể chuyện:Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai trang 39 sgk Tiếng Việt lớp 5. Bên sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi, xuất hiện một người Mĩ mang đàn vĩ cầm. Đó là Mai-ca, một cựu chiến binh Mĩ tại Việt Nam. Sau hơn 30 năm ông muốn quay lại … Đọc tiếpKể chuyện:Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai trang 39 sgk Tiếng Việt lớp 5, Bên sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi, xuất hiện một người Mĩ mang đàn vĩ…