Chính tả Người làm đồ chơi, Câu 1. Điền vào chỗ trống:a) “chăng” hay “trăng”:Câu 2.a. Điền “ch” hay “tr” vào chỗ trống:…

Người làm đồ chơi – Chính tả Người làm đồ chơi. Câu 1. Điền vào chỗ trống:a) “chăng” hay “trăng”:Câu 2.a. Điền “ch” hay “tr” vào chỗ trống: Câu 1. Điền vào chỗ trống: a) “chăng” hay “trăng”: “Trăng khoe trăng tỏ hơn đèn Cớ sao trăng phải chịu luồn dám mây? Đèn khoe đèn … Đọc tiếpChính tả Người làm đồ chơi, Câu 1. Điền vào chỗ trống:a) “chăng” hay “trăng”:Câu 2.a. Điền “ch” hay “tr” vào chỗ trống:…

Soạn bài Người làm đồ chơi – Tiếng Việt lớp 2…

Người làm đồ chơi – Soạn bài Người làm đồ chơi. Câu hỏi 1: Bác Nhân làm nghề gì? Câu hỏi 2: Các bạn nhỏ thích đồ chơi của bác Nhân thế nào? Câu hỏi 3: Vì sao bác Nhân định chuyển về quê? Câu hỏi 4: Bạn nhỏ trong truyện đã làm gì đế … Đọc tiếpSoạn bài Người làm đồ chơi – Tiếng Việt lớp 2…