Soạn bài tập đọc Người gác rừng tí hon trang 124 sgk Tiếng Việt lớp 5 – Tiếng Việt lớp 5…

Người gác rừng tí hon – Soạn bài tập đọc Người gác rừng tí hon trang 124 sgk Tiếng Việt lớp 5. Theo lối ba vẫn đi tuần rừng bạn nhỏ phát hiện được điều gì? Tập đọc: Người gác rừng tí hon I.CÁCH ĐỌC –  Đọc trôi chảy, lưu loát bài văn. –  Diễn … Đọc tiếpSoạn bài tập đọc Người gác rừng tí hon trang 124 sgk Tiếng Việt lớp 5 – Tiếng Việt lớp 5…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường trang 126 Tiếng Việt lớp 5, Qua đoạn văn sau, em hiểu khu bảo tồn đa dạng sinh học…

Người gác rừng tí hon – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường trang 126 sgk Tiếng Việt lớp 5. Qua đoạn văn sau, em hiểu khu bảo tồn đa dạng sinh học là gì? LUYỆN TỪ VÀ CÂU Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường Bài tập 1 … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường trang 126 Tiếng Việt lớp 5, Qua đoạn văn sau, em hiểu khu bảo tồn đa dạng sinh học…

Chính tả: Hành trình của bầy ong trang 125 sgk Tiếng Việt lớp 5, bài 1: nhớ viết bài 2 tìm các từ ngữ có chứa vần ghi vào trong bảng bài 3…

Người gác rừng tí hon – Chính tả: Hành trình của bầy ong trang 125 sgk Tiếng Việt lớp 5. bài 1: nhớ viết bài 2 tìm các từ ngữ có chứa vần ghi vào trong bảng bài 3 điền vào ô trống Chính tả : Hành trình của bầy ong Bài tập 1  NHỚ … Đọc tiếpChính tả: Hành trình của bầy ong trang 125 sgk Tiếng Việt lớp 5, bài 1: nhớ viết bài 2 tìm các từ ngữ có chứa vần ghi vào trong bảng bài 3…

Kể chuyện: kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 126 sgk Tiếng Việt lớp 5, Kể một việc làm tốt của em hoặc của những người xung …

Người gác rừng tí hon – Kể chuyện: kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 126 sgk Tiếng Việt lớp 5. Kể một việc làm tốt của em hoặc của những người xung quanh để bảo vệ môi trường KỂ CHUYỆN Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia Học sinh chọn chuyện … Đọc tiếpKể chuyện: kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 126 sgk Tiếng Việt lớp 5, Kể một việc làm tốt của em hoặc của những người xung …