Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ, 1. Tìm câu ghép trong đoạn trích sau 2. Xác định các vế câu trong từng câu ghép….

Người công dân – Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ. 1. Tìm câu ghép trong đoạn trích sau 2. Xác định các vế câu trong từng câu ghép. I   – Nhận xét 1. Tìm câu ghép trong đoạn trích sau: Trong hiệu cắt tóc, anh công nhân l-va-nốp … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ, 1. Tìm câu ghép trong đoạn trích sau 2. Xác định các vế câu trong từng câu ghép….

Chính tả bài Người công dân số một, Tìm chữ cái thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh bài thơ sau Tìm tiếng bắt đầu bằng r,d hay gi…

Người công dân – Chính tả bài Người công dân số một. Tìm chữ cái thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh bài thơ sau Tìm tiếng bắt đầu bằng r,d hay gi thích hợp với mỗi ô trống: * Bài tập 2: Tìm chữ cái thích hợp với mỗi ô trống để … Đọc tiếpChính tả bài Người công dân số một, Tìm chữ cái thích hợp với mỗi ô trống để hoàn chỉnh bài thơ sau Tìm tiếng bắt đầu bằng r,d hay gi…

Luyện từ và câu: Câu ghép, 1. Đánh số thứ tự các câu trong đoạn văn trên rồi xác định chủ ngữ, vị ngữ trong từng câu. 2. Xếp các câu…

Người công dân – Luyện từ và câu: Câu ghép. 1. Đánh số thứ tự các câu trong đoạn văn trên rồi xác định chủ ngữ, vị ngữ trong từng câu. 2. Xếp các câu trên vào nhóm thích hợp: I. Nhận xét 1. Đánh số thứ tự các câu trong đoạn văn trên rồi xác … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Câu ghép, 1. Đánh số thứ tự các câu trong đoạn văn trên rồi xác định chủ ngữ, vị ngữ trong từng câu. 2. Xếp các câu…

Kể chuyện: Chiếc đồng hồ, 1. Dựa theo lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh vẽ dưới đây, hãy kể lại từng đoạn câu chuyện. 2….

Người công dân – Kể chuyện: Chiếc đồng hồ. 1. Dựa theo lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh vẽ dưới đây, hãy kể lại từng đoạn câu chuyện. 2. Kể lại toàn bộ câu chuyện. Câu hỏi: 1. Dựa theo lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh vẽ … Đọc tiếpKể chuyện: Chiếc đồng hồ, 1. Dựa theo lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh vẽ dưới đây, hãy kể lại từng đoạn câu chuyện. 2….

Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép, 1. Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây 2. Ranh giới giữa các vế câu được đánh dấu…

Người công dân – Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép. 1. Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây 2. Ranh giới giữa các vế câu được đánh dấu bằng những từ hoặc những dấu câu nào ? I   – Nhận xét 1. Tìm các vế câu trong mỗi … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép, 1. Tìm các vế câu trong mỗi câu ghép dưới đây 2. Ranh giới giữa các vế câu được đánh dấu…

Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn mở bài), 1. Dưới đây là hai đoạn mở đầu bài văn tả người. Theo em, cách mở bài ở hai…

Người công dân – Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn mở bài). 1. Dưới đây là hai đoạn mở đầu bài văn tả người. Theo em, cách mở bài ở hai đoạn này có gì khác nhau ? 2. Hãy viết hai đoạn mở bài theo hai cách đã biết cho một … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn mở bài), 1. Dưới đây là hai đoạn mở đầu bài văn tả người. Theo em, cách mở bài ở hai…

Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn kết bài), 1. Đọc hai đoạn kết bài dưới đây và cho biết cách kết bài ở hai đoạn này có…

Người công dân – Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn kết bài). 1. Đọc hai đoạn kết bài dưới đây và cho biết cách kết bài ở hai đoạn này có gì khác nhau; 2. Hãy viết hai đoạn kết bài theo hai cách đã biết cho một trong bốn đề văn … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn kết bài), 1. Đọc hai đoạn kết bài dưới đây và cho biết cách kết bài ở hai đoạn này có…

Chính tả: Cánh cam lạc mẹ, Tìm chữ cái thích hợp với mỗi ô trống : Một chiếc thuyền …a đến …ữa …òng sông thì bị …ò….

Người công dân – Chính tả: Cánh cam lạc mẹ. Tìm chữ cái thích hợp với mỗi ô trống : Một chiếc thuyền …a đến …ữa …òng sông thì bị …ò. Chỉ trong nháy mắt, thuyền đã ngập nước. I. NGHE-VIẾT –   Viết đúng chính tả, trình bày đúng bài thơ Cánh cam lạc mẹ … Đọc tiếpChính tả: Cánh cam lạc mẹ, Tìm chữ cái thích hợp với mỗi ô trống : Một chiếc thuyền …a đến …ữa …òng sông thì bị …ò….

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 19 sgk Tiếng Việt 5 tập 2, Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về những tấm gương…

Người công dân – Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 19 sgk Tiếng Việt 5 tập 2. Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về những tấm gương sống, làm việc theo pháp luật, theo nếp sống văn minh. Để bài Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc … Đọc tiếpKể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 19 sgk Tiếng Việt 5 tập 2, Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về những tấm gương…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân, 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ công dân ? 2. Xếp những từ chứa tiếng công cho…

Người công dân – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân. 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ công dân ? 2. Xếp những từ chứa tiếng công cho dưới đây vào nhóm thích hợp: công dân, công nhân, công bằng, công cộng, công lí, công nghiệp, công chúng, … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân, 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ công dân ? 2. Xếp những từ chứa tiếng công cho…