Chính tả bài người con của Tây Nguyên, 1. Nghe – Viết: ĐÊM TRĂNG TRÊN Hồ TÂY 2. Điền vào chỗ trống iu hay uyu ? đường đi khúc khuỷu,…

Người con của Tây Nguyên – Chính tả bài người con của Tây Nguyên. 1. Nghe – Viết: ĐÊM TRĂNG TRÊN Hồ TÂY 2. Điền vào chỗ trống iu hay uyu ? đường đi khúc khuỷu, gầy khẳng khiu, khuỷu tay 3. Viết lời giải các câu đố: a) – Vừa bằng hạt đỗ, ăn … Đọc tiếpChính tả bài người con của Tây Nguyên, 1. Nghe – Viết: ĐÊM TRĂNG TRÊN Hồ TÂY 2. Điền vào chỗ trống iu hay uyu ? đường đi khúc khuỷu,…

Soạn bài Người con của Tây Nguyên – Tiếng Việt lớp 3…

Người con của Tây Nguyên – Soạn bài Người con của Tây Nguyên. 1. Anh Núp được tỉnh cử đi đâu ? 2. Ở Đại hội về, anh Núp kể cho dân làng nghe những gì ? 1. Anh Núp được tỉnh cử đi đâu ?Trả lời : Anh Núp được tỉnh cử đi dự … Đọc tiếpSoạn bài Người con của Tây Nguyên – Tiếng Việt lớp 3…

Kể chuyện người con của Tây Nguyên, Tập kể lại 1 đoạn của câu chuyện Người con của Tây Nguyên bằng lời của 1 nhân vật. Kể lại đoạn…

Người con của Tây Nguyên – Kể chuyện người con của Tây Nguyên. Tập kể lại 1 đoạn của câu chuyện Người con của Tây Nguyên bằng lời của 1 nhân vật. Kể lại đoạn 3 bằng lời anh Núp. Tập kể lại 1 đoạn của câu chuyện Người con của Tây Nguyên bằng lời … Đọc tiếpKể chuyện người con của Tây Nguyên, Tập kể lại 1 đoạn của câu chuyện Người con của Tây Nguyên bằng lời của 1 nhân vật. Kể lại đoạn…