Soạn bài người ăn xin – Tiếng Việt lớp 4…

Người ăn xin – Soạn bài người ăn xin. Câu 1. Hình ảnh ông lão ăn xin đáng thương như thế nào ? Câu 2. Hành động và lời nói ân cần của cậu bé chứng tỏ tình cảm của cậu đối với ông lão ăn xin như thế nào ? Câu 1. Hình ảnh … Đọc tiếpSoạn bài người ăn xin – Tiếng Việt lớp 4…

Tập làm văn kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật, Câu 1. Tìm những câu ghi lại lời nói và ý nghĩ của cậu bé trong truyện Người ăn xin….

Người ăn xin – Tập làm văn kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật. Câu 1. Tìm những câu ghi lại lời nói và ý nghĩ của cậu bé trong truyện Người ăn xin. Câu 2. Lời nói và ý nghĩ của cậu bé nói lên điều gì về cậu ? Câu 3. … Đọc tiếpTập làm văn kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật, Câu 1. Tìm những câu ghi lại lời nói và ý nghĩ của cậu bé trong truyện Người ăn xin….

Luyện tập kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật, Câu 1. Tìm lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau, Câu 2. Chuyển lời …

Người ăn xin – Luyện tập kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật. Câu 1. Tìm lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau, Câu 2. Chuyển lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau thành lời dẫn trực tiếp, Câu 3. Chuyển lời dẫn trực tiếp trong … Đọc tiếpLuyện tập kể lại lời nói, ý nghĩ của nhân vật, Câu 1. Tìm lời dẫn trực tiếp và lời dẫn gián tiếp trong đoạn văn sau, Câu 2. Chuyển lời …

Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ: nhân hậu-đoàn kết, Câu 1: Tìm các từ,Câu 2. Xếp các từ sau vào ô thích hợp trong bảng,Câu 3: Em hãy…

Người ăn xin – Luyện từ và câu: mở rộng vốn từ: nhân hậu-đoàn kết. Câu 1: Tìm các từ,Câu 2. Xếp các từ sau vào ô thích hợp trong bảng,Câu 3: Em hãy chọn từ ngữ nào trong ngoặc đơn (đất, cọp, bụt, chị em gái) điền vào ô trống để hoàn chỉnh các … Đọc tiếpLuyện từ và câu: mở rộng vốn từ: nhân hậu-đoàn kết, Câu 1: Tìm các từ,Câu 2. Xếp các từ sau vào ô thích hợp trong bảng,Câu 3: Em hãy…

Luyện tập viết thư, Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay….

Người ăn xin – Luyện tập viết thư. Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay. Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện … Đọc tiếpLuyện tập viết thư, Viết thư gửi một bạn ở trường khác để thăm hỏi và kể cho bạn nghe tình hình lớp và trường em hiện nay….

Tập làm văn: viết thư, Câu 1. Người ta viết thư để làm gì ? Câu 2. Để thực hiện mục đích trên, một bức thư cần có những nội dung gì ?…

Người ăn xin – Tập làm văn: viết thư. Câu 1. Người ta viết thư để làm gì ? Câu 2. Để thực hiện mục đích trên, một bức thư cần có những nội dung gì ? Câu 3. Một bức thư thường mở đầu và kết thúc như thế nào ? Dựa vào bài … Đọc tiếpTập làm văn: viết thư, Câu 1. Người ta viết thư để làm gì ? Câu 2. Để thực hiện mục đích trên, một bức thư cần có những nội dung gì ?…

Tập làm văn: viết thư, Câu 1. Người ta viết thư để làm gì ? Câu 2. Để thực hiện mục đích trên, một bức thư cần có những nội dung gì ?…

Người ăn xin – Tập làm văn: viết thư. Câu 1. Người ta viết thư để làm gì ? Câu 2. Để thực hiện mục đích trên, một bức thư cần có những nội dung gì ? Câu 3. Một bức thư thường mở đầu và kết thúc như thế nào ? Dựa vào bài … Đọc tiếpTập làm văn: viết thư, Câu 1. Người ta viết thư để làm gì ? Câu 2. Để thực hiện mục đích trên, một bức thư cần có những nội dung gì ?…

Kể lại bài Người ăn xin theo lời của em, Một cậu bé đang đi trên đường thì bất chợt ông lão ăn xin đến ngay trước mặt….

Người ăn xin – Kể lại bài Người ăn xin theo lời của em. Một cậu bé đang đi trên đường thì bất chợt ông lão ăn xin đến ngay trước mặt. ĐỀ BÀI Kể lại bài Người ăn xin theo lời của em. BÀI THAM KHẢO Một cậu bé đang đi trên đường thì … Đọc tiếpKể lại bài Người ăn xin theo lời của em, Một cậu bé đang đi trên đường thì bất chợt ông lão ăn xin đến ngay trước mặt….

Đọc bài “Người ăn xin” rồi trả lời các câu hỏi sau, Gặp người ăn xin, cậu bé không dửng dưng vô tình bỏ đi. Cậu đã lục tìm…

Người ăn xin – Đọc bài “Người ăn xin” rồi trả lời các câu hỏi sau. Gặp người ăn xin, cậu bé không dửng dưng vô tình bỏ đi. Cậu đã lục tìm túi nọ túi kia, nhưng không có tiền, không có đồng hồ. Đọc bài “Người ăn xin” rồi trả lời các câu hỏi … Đọc tiếpĐọc bài “Người ăn xin” rồi trả lời các câu hỏi sau, Gặp người ăn xin, cậu bé không dửng dưng vô tình bỏ đi. Cậu đã lục tìm…