Soạn bài Ngắm trăng + Không đề (Hồ Chí Minh) – Tiếng Việt lớp 4…

Ngắm Trăng – Soạn bài Ngắm trăng + Không đề (Hồ Chí Minh). Câu 1. Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh nào?Câu 2.Hình ảnh nào cho thấy tình cảm gắn bó giữa Bác với trăng?Câu 3. Bài thơ nói lên điều gì về Bác Hồ? Câu 1. Bác Hồ ngắm trăng trong hoàn cảnh … Đọc tiếpSoạn bài Ngắm trăng + Không đề (Hồ Chí Minh) – Tiếng Việt lớp 4…

Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật, Câu 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi ở bên…

Ngắm Trăng – Tập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật. Câu 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi ở bên dưới:a)Tìm đoạn mở bài và kết bài.b)Các đoạn trên giống các cách mở bài gián tiếp và kết bài mở rộng.c) … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập xây dựng mở bài, kết bài trong bài văn miêu tả con vật, Câu 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi ở bên…

Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu, I. NHẬN XÉT.Câu 1. Trạng ngữ được in nghiêng trong câu sau trả lời câu hỏi gì? Câu 2. Loại trạng ngữ …

Ngắm Trăng – Thêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu. I. NHẬN XÉT.Câu 1. Trạng ngữ được in nghiêng trong câu sau trả lời câu hỏi gì? Câu 2. Loại trạng ngữ này bổ sung ý nghĩa gì cho câu? II. LUYỆN TẬP Câu 1. Tìm trạng ngữ chỉ nguyên nhân trong các câu … Đọc tiếpThêm trạng ngữ chỉ nguyên nhân cho câu, I. NHẬN XÉT.Câu 1. Trạng ngữ được in nghiêng trong câu sau trả lời câu hỏi gì? Câu 2. Loại trạng ngữ …

Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật (trang 139 sgk tiếng việt 4 tập 2), Câu 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi.Câu 2. Quan sát…

Ngắm Trăng – Luyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật (trang 139 sgk tiếng việt 4 tập 2). Câu 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi.Câu 2. Quan sát ngoại hình của một con vật mà em yêu thích và viết một đoạn văn miêu tả ngoại hình của … Đọc tiếpLuyện tập xây dựng đoạn văn miêu tả con vật (trang 139 sgk tiếng việt 4 tập 2), Câu 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi.Câu 2. Quan sát…

Chính tả Ngắm trăng, không đề, Câu 1. Nhớ viết: Ngắm trăng. Không đề Câu 2. Tìm các tiếng có nghĩa ứng với các ô trống sau đây…

Ngắm Trăng – Chính tả Ngắm trăng, không đề. Câu 1. Nhớ viết: Ngắm trăng. Không đề Câu 2. Tìm các tiếng có nghĩa ứng với các ô trống sau đây Câu 1. Nhớ viết: Ngắm trăng. Không đề Câu 2. Tìm các tiếng có nghĩa ứng với các ô trống sau đây   a … Đọc tiếpChính tả Ngắm trăng, không đề, Câu 1. Nhớ viết: Ngắm trăng. Không đề Câu 2. Tìm các tiếng có nghĩa ứng với các ô trống sau đây…

Đọc bài thơ “Ngắm trăng” và trả lời các câu hỏi sau, Từ tháng 8 năm 1942 đến tháng 9 năm 1943, Bác Hồ bị chính quyền Tưởng Giới Thạch…

Ngắm Trăng – Đọc bài thơ “Ngắm trăng” và trả lời các câu hỏi sau. Từ tháng 8 năm 1942 đến tháng 9 năm 1943, Bác Hồ bị chính quyền Tưởng Giới Thạch bắt giam một cách vô cớ. NGẮM TRĂNG Hồ Chí Minh Trong tù không rượu cũng không hoa, Cảnh đẹp đêm nay … Đọc tiếpĐọc bài thơ “Ngắm trăng” và trả lời các câu hỏi sau, Từ tháng 8 năm 1942 đến tháng 9 năm 1943, Bác Hồ bị chính quyền Tưởng Giới Thạch…