Luyện từ và câu: cách viết tên người, tên sách Địa nước ngoài, Câu 1. Đọc các tên người, tên sách Địa nước ngoài sau đây, Câu 2. Biết…

Nếu chúng mình có phép lạ – Luyện từ và câu: cách viết tên người, tên địa lí nước ngoài. Câu 1. Đọc các tên người, tên địa lí nước ngoài sau đây, Câu 2. Biết rằng chữ cái đầu mỗi bộ phận tạo thành các tên riêng nói trên đều được viết hoa, hãy … Đọc tiếpLuyện từ và câu: cách viết tên người, tên sách Địa nước ngoài, Câu 1. Đọc các tên người, tên sách Địa nước ngoài sau đây, Câu 2. Biết…

Chính tả bài nếu chúng mình có phép lạ, Câu 2. Em chọn những tiếng nào điền vào ô trống ?, Câu 3. Tìm các từ…

Nếu chúng mình có phép lạ – Chính tả bài nếu chúng mình có phép lạ. Câu 2. Em chọn những tiếng nào điền vào ô trống ?, Câu 3. Tìm các từ Câu 2. Em chọn những tiếng nào điền vào ô trống ?a) Những tiếng bắt đầu bằng r, d hay gi.Đánh dấu … Đọc tiếpChính tả bài nếu chúng mình có phép lạ, Câu 2. Em chọn những tiếng nào điền vào ô trống ?, Câu 3. Tìm các từ…

Soạn bài nếu chúng mình có phép lạ – Tiếng Việt lớp 4…

Nếu chúng mình có phép lạ – Soạn bài nếu chúng mình có phép lạ. Câu 1. Câu thơ nào được lặp lại nhiều lần trong bài ? Việc lặp lại nhiều lần câu thơ ấy nói lên điều gì ? Câu 2. Mỗi khổ thơ nói lên một điều ước của các bạn nhỏ. … Đọc tiếpSoạn bài nếu chúng mình có phép lạ – Tiếng Việt lớp 4…

Tiếng việt lớp 4 Kể chuyện : kể chuyện đã nghe, đã đọc, Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về những ước mơ…

Nếu chúng mình có phép lạ – Tiếng việt lớp 4 Kể chuyện : kể chuyện đã nghe, đã đọc. Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về những ước mơ đẹp hoặc những ước mơ viển vông, phi lí. Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, … Đọc tiếpTiếng việt lớp 4 Kể chuyện : kể chuyện đã nghe, đã đọc, Hãy kể một câu chuyện mà em đã được nghe, được đọc về những ước mơ…

Kể nội dung bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ thành một câu chuyện theo lời của em, Một hôm, nhóm bạn thân chúng em tụ họp dưới gốc cây…

Nếu chúng mình có phép lạ – Kể nội dung bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ thành một câu chuyện theo lời của em. Một hôm, nhóm bạn thân chúng em tụ họp dưới gốc cây bàng ở góc sân trường, sôi nổi bày tỏ những mơ ước, khát vọng của tuổi thơ. … Đọc tiếpKể nội dung bài thơ Nếu chúng mình có phép lạ thành một câu chuyện theo lời của em, Một hôm, nhóm bạn thân chúng em tụ họp dưới gốc cây…

Cảm nhận của em về bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ” của Đinh Hải, Ước mơ thứ tư muốn có phép lạ để xây dựng một thế…

Nếu chúng mình có phép lạ – Cảm nhận của em về bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ” của Đinh Hải. Ước mơ thứ tư muốn có phép lạ để xây dựng một thế giới hòa bình, không còn cảnh bom đạn, để trẻ em được sống yên vui hạnh phúc. Đã có … Đọc tiếpCảm nhận của em về bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ” của Đinh Hải, Ước mơ thứ tư muốn có phép lạ để xây dựng một thế…

Đọc bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ”, rồi trả lời các câu hỏi sau, Câu thơ “Nếu chúng mình có phép lạ” ngoài nhan đề bài…

Nếu chúng mình có phép lạ – Đọc bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ”, rồi trả lời các câu hỏi sau. Câu thơ “Nếu chúng mình có phép lạ” ngoài nhan đề bài thơ còn được lặp lại 6 lần: 4 lần NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ Nêu chúng mình có phép … Đọc tiếpĐọc bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ”, rồi trả lời các câu hỏi sau, Câu thơ “Nếu chúng mình có phép lạ” ngoài nhan đề bài…

Đọc bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ”, rồi trả lời các câu hỏi sau, Câu thơ “Nếu chúng mình có phép lạ” ngoài nhan đề bài…

Nếu chúng mình có phép lạ – Đọc bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ”, rồi trả lời các câu hỏi sau. Câu thơ “Nếu chúng mình có phép lạ” ngoài nhan đề bài thơ còn được lặp lại 6 lần: 4 lần NẾU CHÚNG MÌNH CÓ PHÉP LẠ Nêu chúng mình có phép … Đọc tiếpĐọc bài thơ “Nếu chúng mình có phép lạ”, rồi trả lời các câu hỏi sau, Câu thơ “Nếu chúng mình có phép lạ” ngoài nhan đề bài…