Soạn bài Bầm ơi – Tiếng Việt lớp 5…

Nam và nữ – Soạn bài Bầm ơi. 1. Điều gì gợi cho anh chiến sĩ nhớ tới mẹ? Anh nhớ hình ảnh nào của mẹ ? 2. Tìm những hình ảnh so sánh thể hiện tình cảm mẹ con thắm thiết, sâu nặng. 1. Điều gì gợi cho anh chiến sĩ nhớ tới mẹ? … Đọc tiếpSoạn bài Bầm ơi – Tiếng Việt lớp 5…

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang 133 sgk Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Nêu tác dụng của các dấu phẩy được dùng trong các…

Nam và nữ – Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang 133 sgk Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Nêu tác dụng của các dấu phẩy được dùng trong các đoạn văn dưới đây 2. Đọc mẩu chuyên vui dưới đây và trả lời câu hỏi 1. Nêu tác dụng … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang 133 sgk Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Nêu tác dụng của các dấu phẩy được dùng trong các…

Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh, 1. Liệt kê những bài văn tả cảnh mà em đã học trong học kì 1. Trình bày dàn ý của một trong các bài văn…

Nam và nữ – Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh. 1. Liệt kê những bài văn tả cảnh mà em đã học trong học kì I. Trình bày dàn ý của một trong các bài văn đó. 2. Đọc bài văn dưới đây và trả lời câu hỏi 1. Liệt kê những bài … Đọc tiếpTập làm văn: Ôn tập về tả cảnh, 1. Liệt kê những bài văn tả cảnh mà em đã học trong học kì 1. Trình bày dàn ý của một trong các bài văn…

Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh trang 134 sgk Tiếng Việt 5 tập 2, 1.Lập dàn ý miêu tả một trong các cảnh sau : a) Một ngày mới bắt đầu ỏ…

Nam và nữ – Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh trang 134 sgk Tiếng Việt 5 tập 2. 1.Lập dàn ý miêu tả một trong các cảnh sau : a) Một ngày mới bắt đầu ỏ quê em. b) Một đêm trăng đẹp. 1.Lập dàn ý miêu tả một trong các cảnh sau … Đọc tiếpTập làm văn: Ôn tập về tả cảnh trang 134 sgk Tiếng Việt 5 tập 2, 1.Lập dàn ý miêu tả một trong các cảnh sau : a) Một ngày mới bắt đầu ỏ…