Soạn bài Thuần phục sư tử – Tiếng Việt lớp 5…

Nam và nữ – Soạn bài Thuần phục sư tử. 1. Ha-li-ma đến gặp vị giáo sĩ để làm gì ? 2. Ha-li-ma nghĩ ra cách gì để làm thân với sư tử ? 1. Ha-li-ma đến gặp vị giáo sĩ để làm gì ? – Trả lời: Ha-li-ma dến gặp vị giáo sĩ để nhờ … Đọc tiếpSoạn bài Thuần phục sư tử – Tiếng Việt lớp 5…

Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật, 1. Đọc bài văn dưới đây và trả lời câu hỏi 2. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả hình dáng (hoặc…

Nam và nữ – Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật. 1. Đọc bài văn dưới đây và trả lời câu hỏi 2. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả hình dáng (hoặc hoạt động) của một con vật mà em yêu thích 1. Đọc bài văn dưới đây và trả lời … Đọc tiếpTập làm văn: Ôn tập về tả con vật, 1. Đọc bài văn dưới đây và trả lời câu hỏi 2. Viết một đoạn văn khoảng 5 câu tả hình dáng (hoặc…

Soạn bài Tà áo dài Việt Nam – Tiếng Việt lớp 5…

Nam và nữ – Soạn bài Tà áo dài Việt Nam. 1. Chiếc áo dài có vai trò thế nào trong trang phục của phụ nữ Việt Nam xưa ? 2. Chiếc áo dài tân thời có gì khác so với chiếc áo dài cổ truyền ? 1. Chiếc áo dài có vai trò thế … Đọc tiếpSoạn bài Tà áo dài Việt Nam – Tiếng Việt lớp 5…

Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 120 Tiếng Việt 5 tập 2, Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về một nữ anh hùng hoặc…

Nam và nữ – Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 120 sgk Tiếng Việt 5 tập 2. Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về một nữ anh hùng hoặc một phụ nữ có tài. Đề bài Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về một … Đọc tiếpKể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc trang 120 Tiếng Việt 5 tập 2, Kể một câu chuyện em đã nghe hoặc đã đọc về một nữ anh hùng hoặc…

Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy), 1. Xếp các ví dụ cho dưới đây vào ô thích hợp trong bảng tổng kết vẻ dấu phẩy:2. Có…

Nam và nữ – Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy). 1. Xếp các ví dụ cho dưới đây vào ô thích hợp trong bảng tổng kết vẻ dấu phẩy:2. Có thể điền dấu chấm hoặc dấu phẩy vào ô trống nào trong mẩu chuyện sau ? Viết lại các chữ … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy), 1. Xếp các ví dụ cho dưới đây vào ô thích hợp trong bảng tổng kết vẻ dấu phẩy:2. Có…

Soạn bài Công việc đầu tiên – Tiếng Việt lớp 5…

Nam và nữ – Soạn bài Công việc đầu tiên. 1. Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị út là gì ? 2. Những chi tiết nào cho thấy chị út rất hổi hộp khi nhận công việc đầu tiên này ? 1. Công việc đầu tiên anh Ba giao cho chị út … Đọc tiếpSoạn bài Công việc đầu tiên – Tiếng Việt lớp 5…

Tập làm văn: Tả con vật (Kiểm tra viết), Nhà em có nuôi nhiều gia súc, gia cầm. Loài vật nào em cũng yêu quí nhưng em thích nhât là chú gà trống …

Nam và nữ – Tập làm văn: Tả con vật (Kiểm tra viết). Nhà em có nuôi nhiều gia súc, gia cầm. Loài vật nào em cũng yêu quí nhưng em thích nhât là chú gà trống gáy. Đề bài Hãy tả một con vật mà em yêu thích. Gợi ý: Nhà em có nuôi … Đọc tiếpTập làm văn: Tả con vật (Kiểm tra viết), Nhà em có nuôi nhiều gia súc, gia cầm. Loài vật nào em cũng yêu quí nhưng em thích nhât là chú gà trống …

Chính tả bài Tà áo dài Việt Nam, 1. Nghe – viết 2. Xếp tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng nêu trong ngoặc đơn vào dòng thích…

Nam và nữ – Chính tả bài Tà áo dài Việt Nam. 1. Nghe – viết 2. Xếp tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng nêu trong ngoặc đơn vào dòng thích hợp. Viết lại các tên ấy cho đúng 1.  Nghe – viết: Tà áo dài Việt Nam (từ Áo dài phụ nữ… đến chiếc áo dài tân … Đọc tiếpChính tả bài Tà áo dài Việt Nam, 1. Nghe – viết 2. Xếp tên các huy chương, danh hiệu và giải thưởng nêu trong ngoặc đơn vào dòng thích…

Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 129 sgk Tiếng Việt 5 tập 2, Kể về một việc làm tốt của bạn em….

Nam và nữ – Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 129 sgk Tiếng Việt 5 tập 2. Kể về một việc làm tốt của bạn em. Đề bài Kể về một việc làm tốt của bạn em. Gợi ý 1. Em chọn người bạn nào đã làm việc tốt đê … Đọc tiếpKể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia trang 129 sgk Tiếng Việt 5 tập 2, Kể về một việc làm tốt của bạn em….

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ trang 129 sgk Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Bác Hổ đã khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng : anh…

Nam và nữ – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ trang 129 sgk Tiếng Việt 5 tập 2. 1. Bác Hổ đã khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng : anh hừng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. 2. Mỗi câu tục ngữ dưới đây nói lên phẩm … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ trang 129 sgk Tiếng Việt 5 tập 2, 1. Bác Hổ đã khen tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng : anh…