Luyện từ và câu trang 18 sgk tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn để chỉ thời tiết của từng mùa (nóng bức, ấm áp, giá …

Mùa xuân đến – Luyện từ và câu trang 18 sgk tiếng việt 2 tập 2. Câu 1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn để chỉ thời tiết của từng mùa (nóng bức, ấm áp, giá lạnh, mưa phùn gió bấc, se se lạnh, oi nồng) điền vào chỗ trống.Câu 2. Hãy thay cụm từ … Đọc tiếpLuyện từ và câu trang 18 sgk tiếng việt 2 tập 2, Câu 1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn để chỉ thời tiết của từng mùa (nóng bức, ấm áp, giá …

Soạn bài Mùa xuân đến – Tiếng Việt lớp 2…

Mùa xuân đến – Soạn bài Mùa xuân đến. Câu hỏi 1. Dấu hiệu nào báo mùa xuân về?Câu hỏi 2: Kế lại những thay đổi của bầu trời và mọi vật khi mùa xuân đến?Câu hỏi 3: Tìm những từ ngữ trong bài giúp em cảm nhận được:1.Hương vị riêng của mỗi loài mùa … Đọc tiếpSoạn bài Mùa xuân đến – Tiếng Việt lớp 2…