Soạn bài Mùa nước nổi – Tiếng Việt lớp 2…

Mùa nước nổi – Soạn bài Mùa nước nổi. Câu hỏi 1: Em hiếu thế nào là mùa nước nổi? Câu hỏi 2: Bài văn tả mùa nước nổi ở vùng nào?Câu hỏi 3: Tìm một vài hình ảnh về mùa nước nổi được tả trong bài. Câu hỏi 1: Em hiếu thế nào là … Đọc tiếpSoạn bài Mùa nước nổi – Tiếng Việt lớp 2…

Tập làm văn viết một đoạn văn nói về mùa hè, Câu 1. Đọc đoạn văn: “xuân về” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 21) và trả lời câu…

Mùa nước nổi – Tập làm văn viết một đoạn văn nói về mùa hè. Câu 1. Đọc đoạn văn: “xuân về” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 21) và trả lời câu hỏi:Câu 2. Hãy viết một đoạn văn từ 3 đến 5 câu nói về mùa hè theo các gợi ý. Câu … Đọc tiếpTập làm văn viết một đoạn văn nói về mùa hè, Câu 1. Đọc đoạn văn: “xuân về” (Sách Tiếng Việt 2, tập 2, trang 21) và trả lời câu…

Chính tả Mưa bóng mây, Chính tả Mưa bóng mây. Câu hỏi: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:…

Mùa nước nổi – Chính tả Mưa bóng mây. Chính tả Mưa bóng mây. Câu hỏi: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: Câu hỏi: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống: a) (sương, xương): sương mù. xương rồng —  (sa, xa): đất phù sa, đường xa —  (sót, xót): xót … Đọc tiếpChính tả Mưa bóng mây, Chính tả Mưa bóng mây. Câu hỏi: Chọn chữ trong ngoặc đơn điền vào chỗ trống:…