Chính tả Một trí khôn hơn trăm trí khôn, Câu 1. Điền các tiếng:a) Bắt đầu bằng r, d, gi có nghĩa như sau:b) Có “thanh hỏi” hoặc “thanh…

Một trí khôn hơn trăm trí khôn – Chính tả Một trí khôn hơn trăm trí khôn. Câu 1. Điền các tiếng:a) Bắt đầu bằng r, d, gi có nghĩa như sau:b) Có “thanh hỏi” hoặc “thanh ngã” có nghĩa như sau.Câu 2. a) Điền vào chỗ trống r, d, gi.b) Ghi vào chữ in … Đọc tiếpChính tả Một trí khôn hơn trăm trí khôn, Câu 1. Điền các tiếng:a) Bắt đầu bằng r, d, gi có nghĩa như sau:b) Có “thanh hỏi” hoặc “thanh…

Soạn bài Một trí khôn hơn trăm trí khôn – Tiếng Việt lớp 2…

Một trí khôn hơn trăm trí khôn – Soạn bài Một trí khôn hơn trăm trí khôn. Câu hỏi 1: Tìm những câu nói lên thái độ của Chồn coi thường Gà Rừng.Câu hỏi 2: Khi gặp nạn, Chồn như thế nào?Câu 3. Gà rừng nghĩ ra mẹo gì để thoát nạn?Câu hỏi 4: Thái … Đọc tiếpSoạn bài Một trí khôn hơn trăm trí khôn – Tiếng Việt lớp 2…

Soạn bài Một trí khôn hơn trăm trí khôn – Tiếng Việt lớp 2…

Một trí khôn hơn trăm trí khôn – Soạn bài Một trí khôn hơn trăm trí khôn. Câu hỏi 1: Tìm những câu nói lên thái độ của Chồn coi thường Gà Rừng.Câu hỏi 2: Khi gặp nạn, Chồn như thế nào?Câu 3. Gà rừng nghĩ ra mẹo gì để thoát nạn?Câu hỏi 4: Thái … Đọc tiếpSoạn bài Một trí khôn hơn trăm trí khôn – Tiếng Việt lớp 2…