Soạn bài: Một chuyên gia máy xúc trang 44 sgk tiếng việt lớp 5 – Tiếng Việt lớp 5…

Một chuyên gia máy xúc – Soạn bài: Một chuyên gia máy xúc trang 44 sgk tiếng việt lớp 5. Câu 1 anh Thủy gặp anh A- Lếch – xây ở đâu? 2. dáng vẻ của A – lếch – xây có gì đặc biệt khiến được chú ý 3 cuộc gặp gỡ giữa hai … Đọc tiếpSoạn bài: Một chuyên gia máy xúc trang 44 sgk tiếng việt lớp 5 – Tiếng Việt lớp 5…

Mở rộng vốn từ: Hòa bình trang 47 sgk Tiếng Việt lớp 5, câu 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ hòa bình. Câu 2. Tìm từ đồng nghĩa …

Một chuyên gia máy xúc – Mở rộng vốn từ: Hòa bình trang 47 sgk Tiếng Việt lớp 5. câu 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ hòa bình. Câu 2. Tìm từ đồng nghĩa với từ hòa bình. Câu 3. em hãy viết một đoạn văn miên tả cảnh thanh bình … Đọc tiếpMở rộng vốn từ: Hòa bình trang 47 sgk Tiếng Việt lớp 5, câu 1. Dòng nào dưới đây nêu đúng nghĩa của từ hòa bình. Câu 2. Tìm từ đồng nghĩa …

Kể chuyện: Kể chuyện đã đọc đã nghe trang 48 sgk Tiếng Việt lớp 5, Kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ca ngợi hào bình, chống…

Một chuyên gia máy xúc – Kể chuyện: Kể chuyện đã đọc đã nghe trang 48 sgk Tiếng Việt lớp 5. Kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ca ngợi hào bình, chống chiến tranh KỂ CHUYỆN Kể chuyện đã đọc, đã nghe Học sinh tự tìm câu chuyện ngoài sách … Đọc tiếpKể chuyện: Kể chuyện đã đọc đã nghe trang 48 sgk Tiếng Việt lớp 5, Kể lại một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc ca ngợi hào bình, chống…

Chính tả : Một chuyên gia máy xúc trang 46 Tiếng Việt lớp 5, bài 1 nghe viết bài 2 tìm các tiếng có chứa uô, ua trong bài văn dưới đây và giải…

Một chuyên gia máy xúc – Chính tả : Một chuyên gia máy xúc trang 46 sgk Tiếng Việt lớp 5. bài 1 nghe viết bài 2 tìm các tiếng có chứa uô, ua trong bài văn dưới đây và giải thích bài 3 tìm từ thích hợp điền vào ô trống Một chuyên gia … Đọc tiếpChính tả : Một chuyên gia máy xúc trang 46 Tiếng Việt lớp 5, bài 1 nghe viết bài 2 tìm các tiếng có chứa uô, ua trong bài văn dưới đây và giải…