Luyện tập bài mẹ ốm, Câu 1 .Trên đường đi học về, em gặp một phụ nữ vừa bế con vừa mang nhiều đồ đạc. Em đã giúp cô ấy xách đồ…

Mẹ ốm – Luyện tập bài mẹ ốm. Câu 1 .Trên đường đi học về, em gặp một phụ nữ vừa bế con vừa mang nhiều đồ đạc. Em đã giúp cô ấy xách đồ đi một quãng đường. Hãy kể lại câu chuyện đó.Câu 2. Câu chuyện em vừa kể có những nhân vật … Đọc tiếpLuyện tập bài mẹ ốm, Câu 1 .Trên đường đi học về, em gặp một phụ nữ vừa bế con vừa mang nhiều đồ đạc. Em đã giúp cô ấy xách đồ…

Tập làm văn bài mẹ ốm, Câu 1. Kể lại câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể và cho biết,Câu 2. Bài văn sau có phải là bài văn kể chuyện không ? Vì…

Mẹ ốm – Tập làm văn bài mẹ ốm. Câu 1. Kể lại câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể và cho biết,Câu 2. Bài văn sau có phải là bài văn kể chuyện không ? Vì sao ?,Câu 3. Theo em, thế nào là kể chuyện ? Câu 1. Kể lại câu chuyện Sự … Đọc tiếpTập làm văn bài mẹ ốm, Câu 1. Kể lại câu chuyện Sự tích hồ Ba Bể và cho biết,Câu 2. Bài văn sau có phải là bài văn kể chuyện không ? Vì…

Soạn bài mẹ ốm – Tiếng Việt lớp 4…

Mẹ ốm – Soạn bài mẹ ốm. Câu 1: Em hiểu những câu thơ sau muốn nói điều gì ?,Câu 2: Sự quan tâm chăm sóc của xóm làng đối với mẹ của bạn nhỏ được thể hiện qua những câu thơ nào ? Câu 3: Những chi tiết nào trong bài thơ bộc lộ … Đọc tiếpSoạn bài mẹ ốm – Tiếng Việt lớp 4…

Luyện tập phần tập làm văn bài mẹ ốm, Câu 1. Nhân vật trong câu chuyên sau đây là những ai ? Em có đồng ý với nhận xét của bà về tính…

Mẹ ốm – Luyện tập phần tập làm văn bài mẹ ốm. Câu 1. Nhân vật trong câu chuyên sau đây là những ai ? Em có đồng ý với nhận xét của bà về tính cách của từng cháu không ? Vì sao bà có nhận nhận xét như vậy ?,Câu 2. Cho tình … Đọc tiếpLuyện tập phần tập làm văn bài mẹ ốm, Câu 1. Nhân vật trong câu chuyên sau đây là những ai ? Em có đồng ý với nhận xét của bà về tính…

Tập làm văn nhân vật trong truyện bài mẹ ốm, Câu 1. Ghi tên các nhân vật trong những truyện em mới học vào nhóm thích hợp…

Mẹ ốm – Tập làm văn nhân vật trong truyện bài mẹ ốm. Câu 1. Ghi tên các nhân vật trong những truyện em mới học vào nhóm thích hợp Câu 1. Ghi tên các nhân vật trong những truyện em mới học vào nhóm thích hợp.a) Nhân vật là người.b) Nhân vật là vật … Đọc tiếpTập làm văn nhân vật trong truyện bài mẹ ốm, Câu 1. Ghi tên các nhân vật trong những truyện em mới học vào nhóm thích hợp…

Luyện tập về cấu tạo của tiếng bài mẹ ốm, 1. Phân tích cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây. Ghi kết quả phân tích vào …

Mẹ ốm – Luyện tập về cấu tạo của tiếng bài mẹ ốm. 1. Phân tích cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây. Ghi kết quả phân tích vào bảng theo mẫu sau ,2. Tìm những tiếng bắt vần với nhau trong câu tục ngữ trên. 3. Ghi lại từng cặp … Đọc tiếpLuyện tập về cấu tạo của tiếng bài mẹ ốm, 1. Phân tích cấu tạo của từng tiếng trong câu tục ngữ dưới đây. Ghi kết quả phân tích vào …

Kể lại nội dung bài thơ Mẹ ốm theo lời của người con, Em hãy kể lại nội dung bài thơ Mẹ ốm theo lời của người con. Mẹ nằm thiêm thiếp …

Mẹ ốm – Kể lại nội dung bài thơ Mẹ ốm theo lời của người con. Em hãy kể lại nội dung bài thơ Mẹ ốm theo lời của người con. Mẹ nằm thiêm thiếp sau cánh màn buông lỏng. Ruộng vườn vắng bóng dáng cặm cụi cuốc cày của mẹ. ĐỀ BÀI Kể lại … Đọc tiếpKể lại nội dung bài thơ Mẹ ốm theo lời của người con, Em hãy kể lại nội dung bài thơ Mẹ ốm theo lời của người con. Mẹ nằm thiêm thiếp …