Luyện từ và câu : Vị ngữ trong câu kể Ai Thế Nào ? trang 15 Sách bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Gạch một gạch…

1. Gạch một gạch dưới chủ ngữ, gạch hai gạch dưới vị ngữ của câu kể Ai thế nào ? có trong đoạn văn sau . Luyện từ và câu : Vị ngữ trong câu kể Ai Thế Nào ? trang 15 Sách bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Luyện từ … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Vị ngữ trong câu kể Ai Thế Nào ? trang 15 Sách bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Gạch một gạch…

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào trang 29 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Đọc đoạn văn đã cho.Câu 2.Tìm các câu kể Ai thế…

Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào – Luyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào trang 29 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Đọc đoạn văn đã cho.Câu 2.Tìm các câu kể Ai thế nào?” trong đoạn trên.Câu 3. Xác định chủ ngữ … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào trang 29 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Đọc đoạn văn đã cho.Câu 2.Tìm các câu kể Ai thế…