Luyện từ và câu – Tuần 28 Trang 47 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Trong những câu thơ sau, cây cối và sự vật tự…

1 Trong những câu thơ sau, cây cối và sự vật tự xưng là gì ?a) Tôi là bèo lục bìnhBứt khỏi sình đi dạoDong mây trắng làm buồmMượn trâng non làm giáo.. Luyện từ và câu – Tuần 28 Trang 47 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Luyện từ và … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 28 Trang 47 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Trong những câu thơ sau, cây cối và sự vật tự…