Luyện từ và câu – Tuần 25 Trang 31 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1. Đọc khổ thơ sau : Những chị lúa phát phơ…

1. Đọc khổ thơ sau :Những chị lúa phát phơ bím tócNhững cộu tre bá vai nhau thì thâm đứng họcĐàn cò áo trốngKhiêng nắngQua sôngCô gió chân mây trên đồng Bác mọt tròi đạp xe qua ngọn núi.. Luyện từ và câu – Tuần 25 Trang 31 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 25 Trang 31 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1. Đọc khổ thơ sau :
Những chị lúa phát phơ…