Chính tả – Tuần 24 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2: 1. Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của…

1. Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó ( tò mò, nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn) rồi viết vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 24 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 – Luyện từ và câu … Đọc tiếpChính tả – Tuần 24 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2: 1. Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của…

Chính tả – Tuần 24 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2: 1. Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của…

1. Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó ( tò mò, nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn) rồi viết vào chỗ trống . Chính tả – Tuần 24 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 – Luyện từ và câu … Đọc tiếpChính tả – Tuần 24 – Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2: 1. Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của…

Luyện từ và câu – Tuần 24 trang 23 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2: 1. Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng…

1. Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó ( tò mò, nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn) rồi viết vào chỗ trống . Luyện từ và câu – Tuần 24 trang 23 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 – Luyện … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 24 trang 23 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2: 1. Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng…

Luyện từ và câu – Tuần 24 trang 23 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2: 1. Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng…

1. Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng đặc điểm của nó ( tò mò, nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn) rồi viết vào chỗ trống . Luyện từ và câu – Tuần 24 trang 23 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2 – Luyện … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 24 trang 23 Vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 2: 1. Chọn cho mỗi con vật dưới đây một từ chỉ đúng…