Luyện từ và câu – Tuần 20 trang 7 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Chọn từ ngữ chỉ thời tiết của từng mùa (nóng…

1. Chọn từ ngữ chỉ thời tiết của từng mùa (nóng bức, ấm áp, giá lạnh, mưa phùn gió bấc, se se lạnh, oi nồng) điền vào chỗ trống . Luyện từ và câu – Tuần 20 trang 7 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Luyện từ và câu – Tuần … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Tuần 20 trang 7 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Chọn từ ngữ chỉ thời tiết của từng mùa (nóng…