Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Công dân trang 16, 17 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Ghép từ công dân vào…

1.Ghép từ công dân vào trước hoặc sau từng từ dưới đây để tạo thành những cụm từ có ý nghĩa. Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Công dân trang 16, 17 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Luyện từ và câu trang 16 – Mở rộng … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Mở rộng vốn từ : Công dân trang 16, 17 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Ghép từ công dân vào…