Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ cho câu trang 86 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 2. Viết một đoạn văn ngắn…

2. Viết một đoạn văn ngắn (từ ba đến năm câu) kể về một lần em được đi chơi xa, trong đó có ít nhất một câu dùng trạng ngữ. Gạch dưới bộ phận trạng ngữ có trong các câu văn.. Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ cho câu trang 86 Vở bài … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Thêm trạng ngữ cho câu trang 86 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 2. Viết một đoạn văn ngắn…