Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu trang 92 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 3. Thêm trạng…

3. Thêm trạng ngữ thích hợp vào những câu chưa có trạng ngữ nói trên để đoạn văn được mạch lạc.. Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu trang 92 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ thời gian cho câu trang 92 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 3. Thêm trạng…