Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu trang 101 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: a) Vì sao…

a) Vì sao chuột thường gặm các vật cứng ? Không giống với răng người và răng nhiều loài vật khác, răng của chuột mỗi ngày một mọc dài ra.. Luyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu trang 101 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Thêm trạng ngữ chỉ mục đích cho câu trang 101 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: a) Vì sao…