Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang 88 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Đọc mẩu chuyện Dấu chấm…

1. Đọc mẩu chuyện Dấu chấm và dây phẩy (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 138) và viết lại hai bức thư sao cho có đủ các dấu chấm, dấu phẩy cần thiết. Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang 88 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang 88 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1. Đọc mẩu chuyện Dấu chấm…