Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang 85 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đọc các đoạn văn ở bài…

1.Đọc các đoạn văn ở bài tập 1 (Tiếng Việt 5, tập hai, trang 133). Nêu tác dụng của các dấu phẩy được dùng trong từng câu . Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang 85 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 – Luyện từ và … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy) trang 85 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đọc các đoạn văn ở bài…