Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép) trang 95, 96 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đặt dấu ngoặc…

1.Đặt dấu ngoặc kép vào những chỗ thích hợp để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật hoặc ý nghĩa của nhân vật trong đoạn văn sau . Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép) trang 95, 96 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép) trang 95, 96 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2: 1.Đặt dấu ngoặc…