Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) trang 67, 68 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2:…

1.Mỗi dấu chấm, chấm hỏi và chấm than trong mẩu chuyện vui dưới đây được dùng làm gì ? Điền câu trả lời vào bảng ở dưới.. Luyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) trang 67, 68 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2 … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than) trang 67, 68 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 5 tập 2:…