Luyện từ và câu: Ôn tập về câu trang 171 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Phân loại các kiểu câu kể trong mẩu chuyện sau. Xác định thành phần của…

Luyện từ và câu: Ôn tập về câu – Luyện từ và câu: Ôn tập về câu trang 171 SGK Tiếng Việt 5 tập 1. Phân loại các kiểu câu kể trong mẩu chuyện sau. Xác định thành phần của từng câu ( chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ) Luyện từ và câu: Ôn tập … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Ôn tập về câu trang 171 SGK Tiếng Việt 5 tập 1, Phân loại các kiểu câu kể trong mẩu chuyện sau. Xác định thành phần của…