Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Ước mơ trang 58 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: 1. Viết lại những từ trong bài…

1. Viết lại những từ trong bài tập đọc Trung thu độc lập cùng nghĩa với từ ước mơ. Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Ước mơ trang 58 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Ước mơ LUYỆN TỪ … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Ước mơ trang 58 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: 1. Viết lại những từ trong bài…