Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết trang 18 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn để chỉ…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết trang 18 SGK Tiếng Việt 2 tập 2. Câu 1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn để chỉ thời tiết của từng mùa (nóng bức, ấm áp, giá … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết trang 18 SGK Tiếng Việt 2 tập 2, Câu 1. Chọn từ ngữ trong ngoặc đơn để chỉ…