Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng trang 11 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Phân loại các từ sau đây theo nghĩa của tiếng tài…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng trang 11 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Phân loại các từ sau đây theo nghĩa của tiếng tài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng Câu 1 : Phân loại các … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tài năng trang 11 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Phân loại các từ sau đây theo nghĩa của tiếng tài…

Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ tài năng trang 5 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Xếp các từ có tiếng tài dưới…

Xếp các từ có tiếng tài dưới đây vào nhóm thích hợp : tài giỏi, tài nguyên, tài nghệ, tài trợ, tài ba, tài đức, tài sản, tài năng, tài hoa. Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ tài năng trang 5 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Mở rộng vốn từ tài năng trang 5 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Xếp các từ có tiếng tài dưới…