Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy trang 53 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Hãy tìm và ghi vào vở những từ ngữ. Câu 2….

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy trang 53 SGK Tiếng Việt 3 tập 2. Câu 1. Hãy tìm và ghi vào vở những từ ngữ. Câu 2. Em hãy đặt dấu phẩy vào đoạn văn Câu … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy trang 53 SGK Tiếng Việt 3 tập 2, Câu 1. Hãy tìm và ghi vào vở những từ ngữ. Câu 2….