Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ Dũng cảm trang 44 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Anh Kim Đồng là một người…

Anh Kim Đồng là một người liên lạc rất can đảm. Tuy không chiến đấu ở mặt trận, nhưng nhiều khi đi liên lạc, anh cũng gặp những giây phút hết sức hiểm nghèo. . Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ Dũng cảm trang 44 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Mở rộng vốn từ Dũng cảm trang 44 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Anh Kim Đồng là một người…

Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ Dũng Cảm trang 51 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 4. Gạch dưới những thành…

4. Gạch dưới những thành ngữ nói về lòng dũng cảm trong các thành ngữ sau . Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ Dũng Cảm trang 51 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Luyện từ và câu : Mở rộng vốn từ Dũng Cảm 1. Viết vào … Đọc tiếpLuyện từ và câu : Mở rộng vốn từ Dũng Cảm trang 51 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 4. Gạch dưới những thành…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ dũng cảm trang 73 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1.Tìm các từ có cùng nghĩa với dũng cảm trong số các từ đã …

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ dũng cảm trang 73 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1.Tìm các từ có cùng nghĩa với dũng cảm trong số các từ đã cho.Câu 2. Ghép từ dũng cảm vào trước hoặc sau các … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ dũng cảm trang 73 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1.Tìm các từ có cùng nghĩa với dũng cảm trong số các từ đã …

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm trang 83 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Tìm từ cùng nghĩa với dũng cảm:Câu 2. Đặt câu với một…

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm trang 83 SGK Tiếng Việt 4 tập 2. Câu 1. Tìm từ cùng nghĩa với dũng cảm:Câu 2. Đặt câu với một trong các từ tìm được:Câu 3. Chọn từ thích hợp trong các … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Dũng cảm trang 83 SGK Tiếng Việt 4 tập 2, Câu 1. Tìm từ cùng nghĩa với dũng cảm:Câu 2. Đặt câu với một…